• زندگی زیباست اما شکل ندارد.کار هنر شکل دادن به زندگی است.
  • بد نیست به یاد داشته باشیم که برای مردم نام بردن ده هنرمند هر قرن آسان تر است از ده سیاستمدار آن است.
  • زندگی کوتاه است و هنر طولانی.
  • هربار که چهره ای می کشم دوستی را از دست می دهم.
  • با اثر هنری چنان رفتار کنید که با شهریاران رفتار می کنید .بگذارید نخست او با شما آغاز سخن کند.
  • من همواره به هنرمندی که قبل از مردن به موفقیت دست می یابد سوظن دارم.
  • هیج هنرمند بزرگی چیزها را چنان که واقعاً هستند نمی بیند.اگر چنین می دید دیگر هنرمند نبود.
  • آن چه می خواهم بگویم این است که اصولاً زندگی بسیار بیشتر از هنر تقلید می کند تا هنر از زندگی.
  • خیر من این مبلغ را در ازای عمری دانش اندوزی مطالبه می کنم.
    • جیمز مک نیل ویسلر در قضیه اقامه دعوی علیه راسکین و در پاسخ به این سوال که:شما در ازای دو روز کار دویست و ده پوند مطالبه می کنید؟