ابوالحسن نجفی

زبان‌شناس ایرانی

ابوالحسن نجفی (۲۸ ژوئن ۱۹۲۹، نجف – ۲۲ ژانویه ۲۰۱۶، تهران)، زبان‌شناس و مترجم ایرانی بود.

گفتاوردها دربارهٔ او ویرایش

  • «ابوالحسن نجفی جزو افرادی بود که ادبیات فرانسه را در زبان فارسی بسیار متداول کرد.»
  • «در ۱۳۴۹ و ۱۳۵۰ که مبارزات چریکی و اقدامات مسلحانه بر ضد رژیم شاه بالاگرفت و نیروهای امنیتی در تعقیب یکی از گروه‌های مسلح بودند، نجفی که از اعمال مفتضحانه رژیم به خشم آمده بود… مطلبی به این مضمون گفت: مبارزه مسلحانه از من ساخته نیست، اما اگر چریک‌ها بخواهند و من عامل ارتباطی مطمئنی را بشناسم، حاضرم منابع مربوط به اسلحه، مهمات و مواد انفجاری را برایشان از فرانسه یا انگلیسی به فارسی ترجمه کنم…»

منابع ویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
  1. محمد ضیمران، «دهه ۵۰ کار ترجمه تخصصی نبود»، روزنامه اعتماد، شمارهٔ ۳۱۸۱، ۲۶ بهمن ۱۳۹۳، صفحهٔ ۱۰.
  2. نقل از امید طبیب زاده، «یادداشت:ابوالحسن نجفی سیاست و ادبیات»، روزنامه ایران، شمارهٔ ۶۲۲۱، ۵ خرداد ۱۳۹۵، صفحهٔ ۲۴.