تمدن

جامعه‌ای با فرهنگی ویژه و خاص و دارای ساختارهای پیچیده

تمدن به تلقی‌های گوناگون از حالت‌های جامعه انسانی می‌پردازد.

گفتاوردهاویرایش

  • « تمدّن‌ها آنگاه که با خود بیگانه شوند با دیگری نیز بیگانه می‌شوند ، زیرا تنها کسانی می‌توانند دیگری را دریابند که خود را دریافته باشد.»

منابعویرایش

  1. سخنرانی در دانشگاه پکن ، چین ، ۳ تیر ۱۳۷۹ ، برگرفته از کتابِ «گفت‌وگوی تمدّن‌ها » ، نشرِ طرحِ نو ، ص ۶۲
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
تمدن
دارد.