محمود حدادی

سید محمود حدادی (۱۹۴۷، قزوین) دانشگاهی، ادبیات‌شناس آلمانی و مترجم ایرانی است.

گفتاوردهاویرایش

  • «نهضت ترجمه تنها به اراده فرد، به خواست این یا آن مترجم شکل نمی‌گیرد. خواننده هم باید در ذوق ادبی به درجه‌ای برسد که نیاز او را از ادبیات بومی خودش فراتر ببرد. آن‌وقت است که دادوستدی بین او و مترجم صورت می‌بندد. هم در این دادوستدِ دوسویه است که روند ترجمه شکل می‌گیرد و تکامل آن آغاز می‌شود.»
  • «در ته ذهنم هم هرگز خودم را مترجم حرفه‌ای ندانسته‌ام.»
  • «طبیعی است که هنرمند در هر اثرش بخشی از جهان‌نگری و سرشت هنری خود را به جا می‌گذارد. از این حیث اهمیت یک اثر باعث کورشدن فروغ دیگر آثار نمی‌شود.»

منابعویرایش

  1. «تراژدی عصر مدرن». روزنامهٔ شرق، ۱۸ اردیبشهت ۱۳۹۶.