گوستاو لوبون

روانشناس فرانسوی
(تغییرمسیر از گوستاو لوبن)

گوستاو لوبون، عالم علوم اجتماعی و روان‌شناس فرانسوی. (۱۸۴۱ - ۱۹۳۱ میلادی)

گوستاو لوبون

گفتاوردها

ویرایش
 • «اغلب رهبران، اندیشمند نیستند بل‌که مردِ عمل هستند. [...] نام آن‌ها را در فهرست اشخاص عصبی، تحریک پذیر و نیمه‌دیوانه‌ای که به‌مرز جنون رسیده‌اند، می‌توان دید.»
  • Psychologie der Massen
 • «این، نیاز به آزادی نیست بلکه تلاشِ به خدمت‌گذاری است که در جوهر توده‌ها حاکم است.»
  • Psychologie der Massen
 • «با اندوخته ناچیزی از اصطلاحات و نقل‌قول‌های متداول که در دوران جوانی آموخته‌ایم، به‌قدر ضرورت و بدون رنج تفکر، می‌توان به‌گذرگاه زندگی گام نهاد.»
  • Psychologie der Massen
 • «باوری را به‌انسانی هدیه کردن، یعنی نیروی او را ده‌برابر کردن.»
  • Psychologie der Massen
 • «برهانِ قاطع می‌تواند شنوندهٔ باسوادی را مقبول افتد، اما جهل وی با شتاب هرچه بیشتر، او را به‌نظریه ابتدائیش معطوف می‌دارد.»
  • Psychologie der Massen
 • «تجارب به دست‌آمده در یک نسل، عمومأ برای نسلِ بعدی مفید واقع نمی‌شود، از این‌رو، به شهادت گرفتنِ براهین تاریخی بی‌نتیجه‌است.»
  • Psychologie der Massen
 • «تودهٔ مردم فقط به کسانی روی می‌آورند که از حقیقت مطلق برای آن‌ها سخن گوید، دیگران برای او وجهه‌ای ندارند.»
  • Psychologie der Massen
 • «رهبران بزرگ تمام ادوار، به ویژه رهبران انقلاب، افق دیدشان بسیار محدود بوده‌است، از این‌رو نفوذ خود را گسترش دادند.»
  • Psychologie der Massen
 • «نه قهرمانان واقعی، بل‌که قهرمانان افسانه‌ای، تودهٔ مردم را تحت تأثیر قرار داده‌اند.»
  • Psychologie der Massen
 • «هر نتیجه‌ای که از تأملات خود به دست آوریم، غالبأ دست‌آوردی عجولانه خواهد بود، زیرا در پشت این دریافت‌ها، پدیده‌های ناشفافی قرار گرفته‌اند که این خود احتمالأ باردارِ پدیده‌های ناشفاف دیگری است که برای ما قابل شناخت نیست.»
  • Psychologie der Massen

منسوب

ویرایش
 • «اراده‌های ضعیف همواره به صورت حرف و گفتار خودنمایی می‌کند، لیکن اراده‌های قوی جز در لباس عمل و کردار، ظهور نمی‌یابد.»
 • «ارزش معنوی یک رئیس بیشتر از هرچیز مربوط به اطرافیان اوست لیکن صنعت انتخابِ افراد لایق، از فن حکومت بر آن‌ها مشکل‌تر است.»
 • «از ابتدای پیدایش جهان بزرگترین شرط بقاء، آمادگی برای دفاع بوده‌است، هر موجودی که مسلح نباشد محکوم به فنا است.»
 • «بعضی احساسات را جز با احساسات نظیر خود آنها نمی‌توان مغلوب ساخت، هرگز ملتی نمی‌تواند وحشیگری، خشونت و بی‌پروایی را با نجابت، آرامش و احتیاط پاسخ دهد.»
 • «تاریخ یک ملت مانند گلزاری است که مردمان هنرمند و حساس، گل‌های زیبای آن می‌باشند.»
 • «ترقی حقیقی یک ملت در اضافه نمودن به‌قوانین سابق نیست، بلکه در حذف مقدار زیادی از آن‌ها است.»
 • «ترقی، مولود فعالیت دایمی است زیرا استراحت چیزی جز انحطاط در برندارد.»
 • «تنها در فردای روز صلح است که جنگ‌های حقیقی ملل آغاز می‌گردد، این جنگ‌ها که به‌صورت جنگ‌های اقتصادی، صنعتی و اجتماعی خودنمایی می‌کند، در تعیین سرنوشت ملل خیلی مؤثرتر از جنگ‌های نظامی است.»
 • «جسارت بدون تعقل خطرناک است و تعقل بدون جسارت بی‌ثمر، اگر یک فکر سلیم اراده ما را راهنمایی نکند، کوشش و اقدام ما به درد نمی‌خورد.»
 • «حس وطن‌دوستی بزرگ‌ترین مظهر روح ملی یک نژاد است، این حس موجه، غریزه اجتماعی مخصوص است که در موقع خطر عمومی بلافاصله جانشین غریزه انفرادی می‌گردد.»
 • «خود را سیر کردن و خبث خود را زیاد نمودن و همدیگر را نابود ساختن از نخستین روز تاریخ، اشتغال عمده اقوام بوده‌است. هنوز هیچ چیز نشان نمی‌دهد که این صفات مسیر خود را عوض کرده باشد.»
 • «دانستن بدون خواستن هرگز توانستن به بار نمی‌آورد.»
 • «در هنگام صلح، مفهوم کلمه وطن نسبتأ مبهم است، قدرت حقیقی آن فقط وقتی معلوم می‌شود که مورد تهدید قرار گرفته باشد.»
 • «دقیق‌ترین ارادهٔ بشر به محض این‌که در قلمرو تعصب قدم گذاشت قدرت باریک‌بینی و تعقل را از دست می‌دهد.»
 • «دوهزار و پانصد سال پیش، گچ‌کاری از فیلسوف و قانون‌گذار شهیر یونان، سلن، پرسید بهترین روش حکومت‌های جهان کدام است؟ خردمند نکته‌سنج و متفکر یونانی جواب داد بهترین حکومت‌ها آن است که اهانت به‌کوچک‌ترین افراد جامعه را به منزله اهانت به جمیع مؤسسات اجتماعی تلقی کند.»
 • «روح زندگان از افکار مردگان سرشته است.»
 • «سلامت ذوق و اخلاق نیک برای سیاستمدار سودمندتر از هوشمندی است.»
 • «شجاعت قهرمانانه، ملتی را در هنگام سختی می‌تواند نجات دهد اما فقط تراکم روزانه فضیلت‌های کوچک است که عظمت آن را محکم می‌سازد.»
 • «عشق از بزرگ‌ترین و قوی‌ترین مردان، دیوانگان و از دیوانگان، عاقلان دوراندیش به وجود می‌آورد.»
 • «فهمیدن همیشه بهتر از آموختن است.»
 • «کسی که بر اعصاب خود تسلط ندارد شایسته نیست که بر کوچک‌ترین پله نردبان سیاست قدم نهد.»
 • «کسی که ثمرات روحی ملتی را نداند، تاریخ آن ملت در نظرش یک مشت حوادث پریشان و وقایع بی‌ترتیب جلوه می‌کند.»
 • «کسی که نتواند جلو تمایلات و شهواتش را بگیرد به سهولت، بنده و غلام کسانی می‌شود که برآورده شدن این احساسات را به او وعده می‌دهند.»
 • «گاهی اوقات، اندیشه مفید است اما برای خوشبخت شدن نباید زیاد اندیشید.»
 • «مردم در قلمرو احساسات خیلی زودتر با یک‌دیگر آشنا و صمیمی می‌شوند تا در منطقه نفوذ عقل و منطق.»
 • «مقام هرفرد در زندگی مربوط به آنچه که می‌داند نیست بلکه مربوط است به‌آنچه که می‌خواهد و آنچه که می‌تواند.»
 • «نتیجه ارادهٔ ضعیف حرف است و نتیجهٔ اراده قوی، عمل.»
 • «یکی از بهترین راه‌های خوشبخت شدن این است که انسان معتقد باشد که واقعأ خوشبخت است و یا روزی خوشبخت خواهد شد.»

پیوند به بیرون

ویرایش
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ