سده ۲۱

بیست و یکمین سده میلادی
(تغییرمسیر از قرن بیست و یکم)

سده ۲۱ (میلادی)

گفتاوردها

ویرایش
  • «دنیا با حادثهٔ شگفت‌انگیز نیویورک و واشنگتن قدم به قرن بیست و یکم نهاد که خبر از یک دگرگونی دامنه‌دار می‌دهد. در هر نقطه از جهان اگر زندگی از مجرای طبیعی خود خارج گردد، ایجاد واکنش می‌کند و این واکنش می‌تواند تکانهای بزرگ پدیدآورد. اکنون این سؤال در برابر هست: آیا قرن بیست و یکم قرنی است که بشر بتواند آب خوش از گلویش پائین رود، و یا آنکه جهان در معرض یک زلزلة معنوی قرار دارد که مرفّه‌ترین نقطه‌هایش، زلزله خیزترینش باشند؟»
  • «قرن بیست و یکم، قرن همکاری و رقابت مناطق مختلف دنیاست، نه کشورهای کوچکی مثل کشور من. درست است که آلمان هشتاد میلیون نفر جمعیت دارد اما در مقایسه با چین یک میلیارد و چهارصد میلیون نفری چگونه می‌تواند به تنهایی در قرن بیست و یکم دوام بیاورد. آن دسته از افرادی که به من می‌گویند باید به کار اروپا پایان داد و ملی‌گرایی را دوباره ترویج کرد با امنیت و آینده یک نسل بازی می‌کنند.»
  • «در قرن بیست و یکم قدرت کشورها باید ناشی از موفقیت مردم آن کشورها باشد.»

منابع

ویرایش