جان هیت استابز

شاعر بریتانیایی

جان هیت استابز (۱۹۱۸ – ۲۰۰۶) شاعر و مترجم انگلیسی.

گفتاوردها ویرایش

  • «بد نیست به یاد داشته باشیم که برای مردم، نام بُردنِ دَه هنرمندِ هر قرن آسان تر از ده سیاستمدار آن است.»
    • از «فرهنگ گفته‌های طنزآمیز، نشر فرهنگ معاصر» چاپ ۱۳۸۸، ش ۱۳۶۰