این صفحه محل گردآوری نقل‌قول‌هایی است که گویندگان آن شناخته نشده‌اند. چنانچه موارد زیر به‌نظرتان آشنا می‌آید، لطفأ آن‌را به صفحهٔ مربوطه منتقل و منبع آنرا نیز ذکر نمایید.


آ،ا - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی

 • «آرزو ریشه حیات ما است، اگرچه این ریشه حیات، ما را به‌تدریج می‌سوزاند ولی همین ریشه مایه زندگی است.»
 • «آسوده کسی که خر ندارد// از کاه و جوش خبر ندارد»
 • «آنچه هنگام مردن بر اندوه می‌افزاید بی‌هنری فرزند و کارهای بیهوده و ناپسند اوست و هرآنچه از غم می‌کاهد، هنرمندی و اندوخته‌داشتن کردار نیک و پسندیده‌اش می‌باشد.»
 • «آنکس که برای اثبات خود دیگران را نفی می‌کند،به خود ایمان ندارد.»
 • «آینده متعلق به کسانی است که در آرزوی آن هستند و بدان ایمان دارند.»
 • «ابله شده‌ای ،وفا ز زن می‌طلبی؟// اسب و زن و شمشیر وفادار که دید؟»
 • «از پریدن‌های رنگ و از تپیدن‌های دل// عاشق بی‌چاره هرجا هست رسوا می‌شود»
 • «از چیزهایی که خداوند داده و اطرافتان است لذت ببرید، بدانید خوشبختید.»
 • «اساس تمدن تقوا و ریاضت است.»
 • «اگر برکه‌ای پر کنند از گلاب// سگی در وی افتاد کند منجلاب».سعدی
 • «اگر در جهان اصفهانی نبود// خدای جهان را جهانی نبود»
 • «اگر زمانه به گرگی دهد زمام امور// بر او زبهر سلامت سلام باید کرد»
 • «اگر می‌خواهید پیروز شوید امیدوار باشید.»
 • «اگر کسی در راه رسیدن به آرزو قدم بردارد، دائمأ از لذت وصال برخوردار است.»
 • «اگر نسل حاضر نمی‌داند به کجا می‌رود، دلیل آن این است که رؤیای اجداد خود را تعقیب می‌کند.»
 • «انسان آفریده شده تا به تکامل برسد و برتر از همهٔ موجودات شود.»
 • «انسان وقتی در کار سیاست آسان فریب می‌خورد که تصور می‌کند دیگران را فریب داده است.» احتمالا سروانتس
 • «اولین فصل سیاست چیست؟ تعلیم و تربیت. دومین، باز هم تعلیم و تربیت و سرانجام سومین فصل آن هم تعلیم و تربیت است.»
 • «ای امیدهای دورهٔ زندگی اگر شما نبودید و به روی این حیات پر از مصیبت تبسم نمی‌کردید، بشر چگونه زنده می‌ماند؟»
 • «ایده‌آل انسان، انسانیت است.»
 • «ایده‌آل، نیروی شگرفی است که دنیا را زنده نگه‌می‌دارد.»
 • «ایده‌ها در زندگی ما نقش اول را دارند، هر کس به اندازه ایده‌هایش می‌ارزد.»
 • «امید نیمی از پیروزی است.»
 • «بادبادک زمانی اوج می‌گیرد که با باد مخالف روبه‌رو شود.» چرچیل
 • «با نان خشک زندگی کردن و با آرامش خاطر بسر بردن بهتر از تکیه بر اریکه سلطنت با دغدغه خاطر است.»
 • «بخت بد با کسی که یار بود// سگ گزدش ار شتر سوار بود»
 • «برای انسان‌های بزرگ بن‌بستی وجود ندارد، زیرا بر این باورند که: یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت.»
 • «برای رسیدن به آرزویی باید ده‌ها آرزوی دیگر را سر برید.»
 • «بزرگان زاده نمی‌شوند، بلکه ساخته می‌شوند.»
 • «بهترین وسیله برای فتح و پیروزی انسان، امیدواری است، اگر می‌خواهید پیروز شوید امیدوار باشید.»
 • «به خدا تکیه کن و مطمئن باش زیر سایهٔ خدا دوستان زیادی پیدا می‌کنی.»
 • «به خدا نگویید مشکل بزرگی دارید بلکه به مشکل بگویید خدای بزرگی دارید.» اين گفتار از استاد شهيد دكتر علي شريعتي مي‌باشد.
 • «پرسیدم دوست بهتر است یا برادر؟ گفت: دوست برادری است که انسان مطابق میل خود انتخاب میکند.»

حکیمی را پرسیدند دوست بهتر یا برادر؟ گفت برادر نیز دوست به «قابوس نامه»

 • «تا در کسب دانش و هنر هم‌چشمی و رقابت نورزید، بزرگ و باارزش نمی‌شوید.»
 • «تصور همیشه بر پایه امید است، تا وقتی که احساس می‌کنیم امیدواریم.»
 • «تمام ملل دنیا بدون استثناء در حال انحطاط اخلاقی رو به انقراض رفته‌اند.»
 • «تنها زمان، قادر به درک عظمت عشق است.»
 • «توکل مثل یک ریشهٔ محکم در وجود انسان رشد می‌کند و دل و ذهن با واژهٔ یأس و اندوه بیگانه می‌شود.»
 • «ثروت، در داشتن خزاین و دفاین نیست، در دانستن علم و طرز استعمال آن است.»
 • «جایی که عقاب پر بریزد// از پشه لاغری چه خیزد»
 • «جنگ کشتارگاه کسانی است که همدیگر را نمی‌شناسند، به نفع کسانی است که یکدیگر را می‌شناسند ولی همدیگر را نمی‌کشند.»

دکتر علی شریعتی

 • «چنانچه شفای بدن با دارو میسر باشد، نشاط و بقای نفس نیز با دوستان بود، پس زیاد گردانید دوستان خود را.»
 • «چهار چیز است که موجب هلاک روح شود: اول حرص. دوم ترس. سوم عار. چهارم قرض.»
 • «خُلق نیک، بال و پر انسان است.»
 • «خوشبخت آنکه کره‌خر آمد الاغ رفت// بی چاره آنکه گرفتار عقل شد»
 • «خوشبختی این است که انسان دنیا را همان طور که آرزو می‌کند ببیند.»
 • خدا قاضی قاضی
 • «دامنه آمال و آرزوهای انسان، بی‌پایان است؛ سعادتمند کسی است‌که به افکار بی‌اساس و ایده‌آل‌های بی‌معنا دل نبندد.»
 • «دانش یک فرایند است نه یک محصول»
 • «در ترویج دانش و هنر اهتمام نمائید تا مردم صاحب استعداد ضایع نشوند.»
 • «دعوی عشق ز هر بوالهوسی می‌آید // دست برسرزدن از هر مگسی می‌آید» صائب تبریزی
 • «دوستی حقیقی مانند نهالی است که در کوهستان بروید، به مجرد اینکه ریشه‌های خود را به سنگ‌های صخره کوه متصل کرد، دیگر طوفان‌های سخت و بادهای تند قادر به کندن آن نخواهند بود.»
 • «روستایی اگر ولی بودی// خرس در کوه بوعلی بودی»
 • «روشنایی دوستی به نور فسفر ماند که چون پیرامون ما تاریک شود، روشنی آن آشکار گردد.»
 • «رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود// رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود.»
 • «زندگی ما به اندازهٔ امیدی که با آن نگاه می‌کنیم، گسترده‌است.»
 • «زیاد خوردن پدر ِدردها و کم خوردن پدر ِدرمان‌ها است.»
 • «سنگ‌های درشت را، سنگ‌های ریز پابرجا نگاه می‌دارند.»
 • «شادترین افراد، لزوماً بهترین چیزها را ندارند فقط از آنچه که دارند بهترین استفاده را می‌کنند.»
 • «شاه میداس را دو گوش خر است// لیک آوخ که زیر تاج دراست»
 • «شب سیاه ز روز سفید نشناسد// کسی که گفت به از شیراز بود اصفهان»
 • «شتر در خواب بیند پنبه‌دانه// گهی لپ‌لپ خورد گه دانه‌دانه»
 • «شرافت مانند تیری است که چون از کمان جست بازگشت آن ممتنع است.»
 • «شعر من و مرگ فقرا، عیب بزرگان// این هر سه متاعی است که آوازه ندارد»
 • «طبیعت، بشر را خوب و قشنگ می‌سازد واجتماع او را فاسد بار می‌آورد.»
 • «طبیعت بیماری را علاج می‌کند و دارو بیمار را مشغول می‌سازد.»
 • «عشق آینه بلند نور است// شهوت ز حصار عشق دور است»
 • «عشق به هدف، پادزهر ترس و نگرانی است.»
 • «عمر و جوانی مثل برق و باد می‌گذرند، بدون این که امکان یک لحظه برگشت به عقب را داشته باشیم، پس دریابیم زمان و جوانی‌مان را.»
 • «عوام الناس هیچ وقت از شکم و زیر شکم، کم ِ خود نمی گذارند.»
 • «غارت جهان طبیعی به دست بشر به سوزاندن کتابخانه‌های اروپا در قرون وسطی، حتی پیش از آن‌که کسی دردسر فهرست‌برداری از محتویات آن‌ها را به خود بدهد، تشبیه می‌شود.»
 • «غالباً عدم موفقیت مردمان، ریشه در عدم صداقت و راستگویی‌شان دارد و راستگویی باعث نجات انسان از مهالک و موجب سعادت و نیکبختی در دو جهان می‌گردد.»
 • «قربون خودم که خر ندارم// از کاه و جوش خبر ندارم»
 • «قیاسی گیر از این‌جا، آن و این را// خر پیشینه پل باشد پسین را»
 • «کسی که به طرف جلو نگاه نمی‌کند، عقب می‌ماند.»
 • «کوچکتر که بودیم، دل بزرگتری داشتیم. امروز که بزرگتریم، چقدر دلتنگیم.»
 • «گاهی گناهان کوچک بدبختی‌های بزرگ می‌آورد.»
 • «گر بی‌برگی به مرگ مالد گوشم// آزادی را به بندگی نفروشم»
 • «گر گرگ مرا شیر دهد میش من است// بیگانه اگر وفا کند خویش من است»
 • «گفت انوری که از اثر بادهای سخت// ویران شود سراچه و کاخ سکندری// در روز حکم او نوزیده است هیچ باد// یا مرسل‌الریاح تو دانی و انوری»
 • «گلی که تربیت از دست باغبان نگرفت// اگر به چشمه خورشید سر زند خودروست»
 • «مأیوس مباش زیرا ممکن است آخرین کلیدی که در جیب داری قفل را بگشاید.»
 • «مانند سایه‌ها، هرچه خورشید زندگی و عمر بیشتر رو به‌غروب می‌نهد، آرزوهای ما دور و درازتر می‌گردند.»
 • «مرد باید که بوی داند برد// ورنه عالم پر از نسیم صباست»
 • «مردم دنیا همچون دیوانگان کور و کر به جان هم می‌افتند و یکدیگر را ندیده و نشناخته می‌درند و بر این دیوانگی به نام جنگ افتخار می‌گذارند.»
 • «ملتی که آزادیش غصب شده، هر قدر در ثروت و رفاه غوطه‌ور باشد از نظر بشریت به اندازه یک پادو مغازه ارزش ندارد.»
 • «مهر فروزنده چو پنهان شود// شب‌پره بازی‌گر میدان شود»
 • «مهم‌ترین نقل‌قول آنست که منبع آن‌را نتوانی نام ببری.»
 • «نوشدارو که پس از مرگ به سهراب دهند// عـقل داند که بدان زنده نگردد سهراب»
 • «نوع بشر با انتخاب ظالمانه‌ای مواجه شده‌است؛ کارکردن یا تلویزیون‌دیدن در روز.»
 • « ماه شب چهارده دیدم و روی تو به یادم آمد // با درد فراق بودم و یاد تو به دادم آمد »
 • «وقتی از میکل آنژ سؤال شد، چرا تا به‌حال ازدواج نکرده‌ای؟ بدون تأمل جواب داد: من با هنر خود ازدواج کرده‌ام و آثاری که از خود به‌جای می‌گذارم در حکم فرزندان من هستند...»
 • «ورزش یکی از مهمترین ارکانی است که نیروی اجتماعی کشور بر آن بنیاد و استوار می‌گردد.»
 • «هر کسی می‌تواند در جهت امواج حرکت کند اما انسان واقعی کسی است که خلاف جهت امواج حرکت کند.»
 • «هرکه جور آموزگار نبیند، به جفای روزگار گرفتار آید.»
 • «هم‌نشینی به از کتاب مخواه!//... که مصاحب بود گه و بی‌گاه// بهجت‌افزای جان و راحت دل// هرچه دلخواه توست از آن حاصل// این چنین همدمی لطیف که دید؟// که نرنجید و نه برنجانید»
 • «همهٔ آزادی‌های ما حکم یک بسته را دارد و اگر بنا است که یکی از محتویات این بسته محفوظ بماند، تمام آن باید حفظ شود.»
 • «همیشه وقتی منتظر نتیجه کاری هستی و برایش نقشه می‌کشی، چند درصد هم احتمال جواب ناخوشایند آن را هم داشته باش، ولی امیدت را از دست نده.»
 • «هیچ نیروئی قویتر از میل به آزادی نیست.»
 • «یأس در کارها یک نوع خودکشی است، به واقع وقتی قطع امید می‌کنی گوئی از زندگی رشتهٔ پیوند بریده‌ای.»
 • «یک نقل‌قول خوب و دل‌نشین در حافظه داشتن مانند سکه‌ پول باارزشی است که در یک جعبه باشد.»
 • «یک‌روز خرج مطبخ تو قوت سال ماست// یک‌سال مردمی کن و یک‌روز روزه گیر»