نقاشی

فرآیندی برای ایجاد نقش و نگار

نقاشی فرآیندی است که طی آن رنگ بر روی یک سطح مانند کاغذ یا بوم ایجاد نقش می‌کندو اثری خلق می‌شود.

Mona Lisa, by Leonardo da Vinci, from C2RMF retouched.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «من نقاشی را یک هنر درجه‌اول و پیشتاز می‌دانم...»
  • «نقاشی در لحظه‌ای که دارم نقاشی می‌کنم، چنان لذتی به من می‌دهد که نمی‌توانم وصفش کنم.»

منابعویرایش