ویکی‌گفتاورد:صفحات ناتمام

صفحه‌هایی که به هر دلیل نیمه‌کاره رها شده‌اند، و اطلاعات کاملی به مخاطب منتقل نمی‌کنند.

شما می‌توانید صفحه‌ای را با گذاشتن نشانه‌ٔ {{ناتمام}} در بخش ویرایش، ناتمام معرفی کنید.