نظام سیاسی ایران

سخنان دربارهٔ نظام‌های سیاسی ایران

Colored dice with white background
ما به کسانی نیازمندیم که فریادِ «من عاشقِ وطنم» را از اعماقِ روح برآورند و نیاندیشند. به اینکه وطن در کدام زمان، در کدام حال، با کدام نظام. نادر ابراهیمی
Colored dice with white background
در فرهنگ ایرانی، شاهنشاهی ایران بعنی واحد جغرافیایی و سیاسی ایران به‌اضافة هویّتِ خاصِّ ملّی و همة ارزش‌های تغییرناپذیری که این هویّت ملّی را به‌وجود آورده‌اند. محمدرضا پهلوی
Colored dice with white background
صاحب حکومت و برگزيننده‌ی زمام‌دار، خود مردم هستند. مهدی بازرگان
Colored dice with white background
حکومت اسلامی… حکومت استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به‌دلخواه دخل و تصرف کند، هرکس را اراده‌اش تعلّق گرفت بکشد و به هر که خواست انعام کند و به هر که خواست تیول بدهد، اموال و املاک ملت را به این و آن بخشد. سید روح‌الله خمینی

گفتاوردهاویرایش

 • «ما به کسانی نیازمندیم که فریادِ «من عاشقِ وطنم» را از اعماقِ روح برآورند و نیاندیشند به اینکه وطن در کدام زمان، در کدام حال، با کدام نظام

دولت عِلیّه ایرانویرایش

۱۷۹۶–۱۹۲۵

 • «خداوند عالم، خاک ایران و اهل ایران را برای چه آفریده است؟ از برای اینکه به چند الواط بی‌دین خوش بگذرد. اسم مبارک این الواط چیست؟ اولیای دولت عِلیة ایران. این اولیای شریف به چه هنر صاحب چنان امتیاز شده‌اند؟ به هنر اینکه ایران را فقیرتر و ذلیل‌تر و خراب‌تر از هر نقطة روی زمین ساخته‌اند. از برای پیشرفت چنین مأموریت مقدس باید صاحب چه فضایل باشند؟ اولاً باید از هیچ نوع رسوایی ابداً خجالت نکشند، ثانیاً باید از روی صدق و ایمان دشمن معرفت و مروج منتهای قرمساقی باشند، ثالثاً باید خود را به‌حدّی بی‌غرض بسازند که از روی انصاف آن رذلی که بر حسب پستی ذاتی و به حکم شرافت جنون بر همة ایشان مرجّح باشد او را شخص اول قرار بدهند.»
 • «شاه هر کاری بخواهد می‌تواند انجام دهد. سخنش قانون است. این ضرب المثل که: «قانونِ مادها و پارس‌ها تغییر ناپذیر است.» صرفاً سخنان قدیمی زایدی دربارهٔ حکومت خودسرانه بوده است. شاه همهٔ وزیران را منصوب می‌کند و می‌تواند وزراء، صاحب منصبان، مأموران و قاضیان را برکنار کند. زندگی و مرگ همهٔ افرادِ خانوادهٔ شاه در دستِ اوست و هیچ‌کدام از مأموران لشکری و کشوری که در خدمتِ شاه‌اند، از این قانون مستثناء نیستند. افرادی که موردِ بی مهری واقع شده‌اند و یا معدوم می‌شوند، اموالشان به شاه می‌رسد و حقِّ سلب حیات در هر حال فقط در اختیار اوست. امّا وی می‌تواند این حق را به کارگزاران یا نایبان خود واگذار کند ... سه قوهٔ حکومت، یعنی مقنّنه، قضائیه و مجریه در وجودِ او متمرکز است و هیچ گونه قید و الزامی نمی‌تواند بر شاه تحمیل کرد. تنها رعایتِ صوری آدابِ مذهبِ ملّی بر او واجب است. وی محور زندگی عمومی در کشور است.»
  • جرج کرزن ، در «Persia and the Perisan question»، ج ۱، ص ۴۳۳
 • «دولت فی الحقیقه به منزله سایه خداست و مرگ و میر و عزل و نصب وتغییر و تبدیل بجهت او نیست…»

کشور شاهنشاهی ایرانویرایش

۱۹۲۵–۱۹۷۹

 • «نظام شاهنشاهی ایران ضامن استواری وحدت ملّی، قاطعیّت قدرتِ فرماندهی، نیرومندی نظامی، استقلال سیاسی و نقشِ بارز جهانی کشور ماست. قانون اساسی ایران ناظر بر نظمِ دموکراتیک کشور و ضامنِ حقوقِ مدنی و سیاسی و قضایی همة افراد ایرانی است.»
 • «نظام شاهنشاهی ایران، نظامی است که از روز نخست با موجودیت و هویت ملّی ایرانی پیوند خورده است و استحکام و استمرار آن، از شگفتی‌های تاریخ است.»
 • «نظام شاهنشاهی ایران، از روز نخست به‌صورت مظهر و در عین حال نگاهبان همة ارزش‌های دیگری درآمده است که موجودیّت ایرانی بر آن‌ها استوار است.»
 • «نه حملات خُردکنندة اسکندر و عرب و مغول، نه نابه‌سامانی‌های داخلی دوران ملوک‌الطوایفی و هرج و مرج، نه نفوذهای استعماری ادوار اخیر و نه آخرین آزمایش‌های بیگانگان که در دوران خود ما صورت گرفت، هیچ‌یک توانایی رخنه بدین دژ پولادین ملیّت ایرانی را نیافت و مسلّم است که در آینده نیز هیچ عامل دیگری این توانایی را نخواهد یافت.»
 • «در فرهنگ ایرانی، شاهنشاهی ایران بعنی واحد جغرافیایی و سیاسی ایران به‌اضافة هویّتِ خاصِّ ملّی و همة ارزش‌های تغییرناپذیری که این هویّت ملّی را به‌وجود آورده‌اند.»
 • «تمام بهانه فرنگی‌ها در دست درازی به ممالک ما این است که شما از عهده به‌کاربردن نعمت‌های طبیعی برنمی‌آیید و آن را حرام می‌کنید. پس ما باید این کار را صحیح بکنیم. پس اگر خود مشرق زمینی‌ها این کار را بکنند، فرنگی‌ها چه حق فضولی دارند.»
  • محمدعلی فروغی یادداشت‌های روزانه از محمدعلی فروغی (۲۶ شوال ۱۳۲۱–۲۸ ربیع‌الاول ۱۳۲۲ قمری)، به کوشش ایرج افشار، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۸، صص. ۱۷۲ و ۱۷۳
 • «تصور نسلی که علیه رژیم شاه مبارزه می‌کرد این بود که مشکل مردم و آزدی‌های اساسی آنها تنها رژیم شاه و شخص خود شاه است و اگر شاه نباشد ایران تبدیل به گلستان می‌شود. در واقع نسل ما دچار یک چنین خام‌اندیشی بود که مشکل فقط شاه است به همین دلیل هم مباحث پیچیده‌تر مثل قانون‌گرایی، جامعهٔ مدنی و حدود آزادی که امروز ومطرح شده اصلاً برای ما معنا و مفهوم خاصی نداشت. برای نمونه حضرت امام (ره) سال ۵۹ را، سال قانون، اعلام کردند، ولی در تمام طول این سال مقالات و مباحث خاصی در مورد قانونگرایی مطرح نشد، زیرا آن زمان هنوز عده زیادی به اهمیت قانون و قانونگرایی پی نبرد بودند.»

دولت مؤقت ایرانویرایش

۱۹۷۹–۱۹۸۰

 • «اگر مقصود از انقلابی عمل کردن، زدن و ریختن و کشتن و پاشیدن و پا روی همه اصول و قانون و مقررات گذاشتن باشد البته دولت و شخص بنده انقلابی نیستیم. اما اگر بنا باشد که نظم و اصول و سیستم و تغییر عمیق باشد ما انقلابی بودیم و هستیم. اما اینکه می‌گویند دولت قاطع نیست، فکر کنید کسی را چاقویی دستش می‌دهند اما تیغه چاقو را به کس دیگری می‌دهند دستش چاقویی است که اصلاً تیغه ندارد.»
 • «خلافت و حکومت از ديدگاه امام و اسلام، نه از آن يزيد و خلفاست، نه از آن خودشان (امام حسين)، و نه از آن خدا، بلکه از آن امت، به انتخاب خودشان است.»
 • «تمام حرف ما اين است که اگر به فرض يک حکومت دينی، از همه جهت تمام و کمال به‌دست مومنين مخلص ناب تشکيل شد، آن‌چه نبايد اين حکومت و دولت دست به آن بزند و دخالتی بنمايد، دين و ايمان و اخلاق مردم است.»
 • «نبايد اختيار حکومت را به‌دست متوليان و مؤسسات مذهبی ـ به هر کيفيت و درک و رفتاری که دارند ـ بسپاريم و اطاعت کورکورانه را باب کنيم.»
 • «اولين مسئله و مصيبتی که مسلمانان بعد از رحلت فرستاده خدا در سقيفه‌ی بنی ساعده با آن روبرو و جدای از يکديگر شدند ـ که هنوز هم ادامه دارد ـ بر سر جانشينی پيغمبر يا حکومت بر امت بود که به‌زودی طرفين دعوی برای مشروعيت دادن به قدرت‌شان و به کرسی نشاندن نظرشان دين و خدا را وارد در ماجرا کردند، رسول اکرم قبلاً فرموده است: لکل امه فتنه و فتنه امتی الملک. هر امتی را فتنه و آفتی است و فتنه امت من ملک است و نزاع بر سر حکومت و قدرت
 • «حافظ حکومت حق، خدا و خود مردم‌اند. اين‌ها که دستگاه‌های گشتاپو و گپئو و امثال آن را درست کرده‌اند، خود اعتراف به عدم‌حقانيت و محبوبيت و بشريت خود می‌نمايند.»
 • «صاحب حکومت و برگزيننده‌ی زمام‌دار، خود مردم هستند.»
 • «حکومت بايد از آنِ انسان باشد نه کشيش و کليسا و مسيح و خدا. انسان خودش حاکم بر خويش و نويسنده قانون و مقررات، آن هم نه يک انسان، بلکه جمع انسان‌ها و ملت.»

revolution/26802431.html</ref>

جمهوری اسلامی ایرانویرایش

۱۹۸۰

 • «مبنای مدیریت در اسلام و نیز در تجربه تاریخی بشر، مدیریتِ برآمده از اراده و انتخاب مردم است. قانون اساسی نیز بر آن، به عنوان یک ارزش اسلامی و شرعی صحه گذاشته است و ملاک صلاحیت افراد در اداره؛ علم، عدالت، صداقت و مسئولیت پذیری است. ملت ایران، با کمک روحانیت صدسال است در پی مدیریت علمی و حاکمیت ملی توأم با علم و عدل هستند و حکومت مشروطه و جمهوری اسلامی محصول این تلاش بوده است. امید است این تلاش‌ها به نتیجه برسد.
 • «ما این نظام را قبول داریم و معتقدیم متناسب با وضعیت ایران است.»
 • «پاسداری از این جمهوری اسلامی با همان وجهه‌ای که در انقلاب بود و عرضه شد بزرگترین کار انقلابی است و کسی که از این دفاع کند او انقلابی واقعی است و کسی که به آن لطمه بزند ولو به نام دین و یا هر نام دیگری اوست که از انقلاب فاصله گرفته است ولو ادعای انقلابی گری کند .»
 • «امروز معتقدم آمریکاستیزی تبدیل به هویت جمهوری اسلامی ایران شده است یعنی اگر آمریکاستیزی را از نظام جمهوری اسلامی بگیرند هیچ‌چیز دیگری در دستش نیست و آمریکاستیزی به ایجاد نوعی هویت برای نظام جمهوری اسلامی بدل شده است.»
 • «تعریف جرم سیاسی شدنی نیست و در هیچ جامعه توسعه یافته و دموکرات و آزادی دیده نمی‌شود، یک اصول اولیه‌ای هست که باید که رعایت شود، اما مطلقاً چیزی به نام جرم سیاسی وجود ندارد.»
 • «... امروز روی کرهٔ زمین تنها کشوری که اسرائیل آن را تهدیدی علیه وجود خود می‌داند جمهوری اسلامی ایران است.»
 • «نمی‌توانید در کنار فلسطین باشید مگر این که در کنار جمهوری اسلامی ایران باشید و اگر دشمن جمهوری اسلامی ایران باشید پس دشمن فلسطین و قدس هستید. چرا؟ این یک ادعا نیست. چون تنها امید باقی‌مانده پس از خداوند (سبحانه و تعالی) برای بازگرداندن فلسطین و قدس، این جمهوری اسلامی و پشتیبانی و حمایت آن از ملت‌ها و جنبش‌های مقاومت این منطقه و در رأس آن‌ها ملت فلسطین است.»
 • «امروز کسی برای جمهوری اسلامی آقایی نمی‌کند کسی برای ایران دیکته نمی‌کند و مردم پیرو امام زمان (عج) و نماینده ایشان که همان ولایت فقیه و رهبری است و هر چه ایشان بگوید همان ملاک و میزان است.»
 • «در جمهوری اسلامی خودمان نیز دیدیم که شعار «دین و دنیا به‌صورت ادغام دین و سیاست» و «سیاست تابع روحانیت» کار را به‌جایی رساند که گفتند، حکومت و بقای نظام (یا به بیان دیگر، قدرت و حاکمیت) از اولویت و اصالت برخوردار بوده اگر مصالح دولت و حفظ امت اقتضاء نماید می‌توان اصول و قوانین شریعت را فدای حاکمیت نمود و تا «تعطیل توحید» پیش رفتند.»
 • «باید باورر داشته باشیم که قانون اساسی ما برگرفته از قرآن است و نظام ما مبتنی بر دین اسلام و این دین برای هدایت انسان است و حکومت باید در چارچوب سیر تکامل انسان قرار گیرد و آنچه در قانون اساسی آمده میراث امام راحل (ره) است.»
 • «حکومت اسلامی… حکومت استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به‌دلخواه دخل و تصرف کند، هرکس را اراده‌اش تعلّق گرفت بکشد و به هر که خواست انعام کند و به هر که خواست تیول بدهد، اموال و املاک ملت را به این و آن بخشد...»
  • سید روح‌الله خمینی منبع: سید روح‌الله خمینی، کتاب ولایت فقیه، ص ۳۲–۳۳؛ سید روح‌الله خمینی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۶۱.[۱۸]
 • «آیا قانون اساسی ایران به صادر کردن انقلاب اشاره نمی‌کند؟ آیا قانون اساسی ایران به لزوم توجه به شیعیان محروم اشاره ندارد؟ آیا این ایران نبود که حزب‌الله لبنان را تأسیس کرد؟ آیا ایران با زیرپا گذاشتن تمام قوانین بین‌المللی به ۱۲ سفارت خارجی در خاک خودش حمله نکرد؟ ما [به سفارت‌خانه‌ها]حمله نکردیم، این ایران بود که چنین کرد. آیا ایران حملات سال ۱۹۹۶ بر ضد نظامیان آمریکایی در «الخبر» را برنامه‌ریزی و اجرا نکرد؟ بلی، آنها چنین کردند و مسئول ناظر عملیات سرلشکر شریفی، وابسته نظامی سفارت آنها در بحرین بود. سازنده بمب لبنانی بود و مواد منفجره از بقاع لبنان آمده بود. سه فرمانده اصلی عملیات فرار کرده و از آن زمان در ایران زندگی می‌کنند.»

منابعویرایش

 1. «دکتر صادق زیبا کلام: بخش عمده‌ای از زیربنای نظام جمهوری اسلامی در دوران مشروطه شکل گرفته است.». ایسنا. ۴ دی ۱۳۷۸. 
 2. http://tarikhirani.ir/fa/events/3/EventsList//وقایع.و.رویدادها.html?Page=&Lang=fa&EventsId=431&Action=EventsDetail
 3. http://www.radiofarda.com/content/f5-rebutal-commentary-on-religion-in-iran-and-after-revolution/26802431.html
 4. http://www.radiofarda.com/content/f5-rebutal-commentary-on-religion-in-iran-and-after-revolution/26802431.html
 5. http://www.radiofarda.com/content/f5-rebutal-commentary-on-religion-in-iran-and-after-revolution/26802431.html
 6. http://www.radiofarda.com/content/f5-rebutal-commentary-on-religion-in-iran-and-after-revolution/26802431.html
 7. http://www.radiofarda.com/content/f5-rebutal-commentary-on-religion-in-iran-and-after-revolution/26802431.html
 8. http://www.radiofarda.com/content/f5-rebutal-commentary-on-religion-in-iran-and-after-revolution/26802431.html
 9. http://www.khayyamnameh.ir/حسين-انصاري-خطاب-مردم-نيشابور-انتخا/
 10. http://www.khatami.ir/fa/news/892.html
 11. http://www.khatami.ir/fa/news/1009.html
 12. http://www.zibakalam.com/news/1655
 13. http://khabaronline.ir/detail/315407/Politics/3394
 14. http://www.youtube.com/watch?v=ZRHrfiJSTZs
 15. http://www.youtube.com/watch?v=ZRHrfiJSTZs
 16. http://khabaronline.ir/detail/344276/Politics/2637
 17. http://www.isna.ir/fa/news/93110100563/توهین-به-ادیان-الهی-خلاف-قوانین-بین-المللی
 18. «ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه سید روح‌الله خمینی و قرائتهای گوناگون»(فارسی)‎. فارس نیوز. بازبینی‌شده در ۲۰ شهریور ۱۳۸۸. 
 19. http://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2016/07/21/پاسخ-کوبنده-عادل-الجبیر-به-سرکنسولگر-ایران-درست-رفتار-کنید-تا-انتقاد-نشنوید.html