قدرت

یا توانایی

در علوم اجتماعی و سیاسی، قدرت توانایی نفوذ یا نظارت آشکارای رفتار مردم است.

گفتاوردها ویرایش

  • «اگر سیاستمداران از منظر فرهنگ به قدرت و سیاست بنگرند، بسیاری از مشکلات و مسایل دنیای امروز حل خواهد شد.»
    • محمد خاتمی ۹ مارس ۲۰۰۲/ ۱۸ اسفند ۱۳۸۰؛ «در اجلاس میراث لاتینی و میراث اسلامی» [۱]

منابع ویرایش

  1. «خاتمی‮: ‬غرب پایان تاریخ نیست». روزنامهٔ خراسان. ۱۸ اسفند ۱۳۸۰.