این صفحه الگوهای کاربر تعریف شده در ویکی‌گفتاورد فارسی را فهرست می‌کند.