الگو:کاربر ویندوز اکس‌پی

winXP این کاربر با استفاده از ویندوز اکس‌پی در ویکی‌گفتاورد مشارکت می‌کند.