این کاربر به شخصیت امیرالمؤمنین عمر بن خطاب،بسیار علاقه مند است.