الگو:کاربر IRAN ADSL

ADSL ایرانی این کاربر به اشتباه فکر می‌کند توسط خطوط پرسرعت به اینترنت متصل است!