الگو:کاربر ویکی‌واژه

این کاربر در ویکی‌واژه هم مشارکت می‌کند.


توجه ویرایش

افزودن این الگو به یک صفحه، رده:کاربران ویکی‌واژه را هم به آن صفحه می‌افزاید.