الگو:کاربر لینوکس

TUX این کاربر از لینوکس استفاده می‌کند.