الگو:کاربر ویکی‌نبشته

این کاربر در ویکی‌نبشته هم مشارکت می‌کند.افزودن این الگو به یک صفحه، رده:کاربران ویکی‌نبشته را هم به آن صفحه می‌افزاید.