الگو:کاربر ویکی‌داده

این کاربر در ویکی‌داده هم مشارکت می‌کند.


توجه ویرایش

افزودن این الگو به یک صفحه، رده:کاربران ویکی‌داده را هم به آن صفحه می‌افزاید.