شغال

گونه‌ای از سگ‌سانان

شغال، پستانداری است از تیرهٔ سگان که جزو رسته گوشتخواران است. این جانور به پرندگان اهلی نیز حمله می‌کند و آفت آنهاست.

«شغال پوزش به انگور نمی‌رسد می‌گوید ترش است.»
 • «انگور خوب نصیب شغال می‌شود.»
 • «اینجا اردستان نیست که به شغال باج بدهند.»
 • «تا شغال شده بود به چنین سوراخی گیر نکرده بود.»
 • «خربزه شیرین نصیب شغال می‌شود.»
 • «خروسی را که شغال صبح می‌برد بگذار سر شب ببرد.»
 • «سگ زرد برادر شغال است.»
 • «شغال بیشه مازندران را، نگیرد جز سگ مازندرانی»
 • «شغال ترسو انگور خوب نمی‌خوره.»
 • «شغال پوزش به انگور نمی‌رسد می‌گوید ترش است.»
 • «شغال که از باغ قهر کنه منفعت باغبونه.»
 • «شغالی که مرغ می‌گیرد بیخ گوشش زرد است.»
 • «شیر که پیر شد، بازیچه شغال می‌شود.»
 • «مرغ را به شغال سپردن.»

شغال در شعر فارسی

ویرایش
 • «تو نشنیدی آن داستان شغال// که زد با یکی پیر گرگ همال// که سگ را به خانه دلیری بود// چو بیگانه شد ونگ وی کم شود»
 • «در این بود درویش شوریده رنگ// که شیری برآمد شغالی به چنگ// شغال نگون بخت را شیر خورد// بماند آنچه روباه از آن سیر خورد»
 • «صیاد نه هر بار شغالی ببرد// افتد که یکی روز پلنگش بدرد»

پیوند به بیرون

ویرایش
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
شغال
دارد.