مخفف ستاره‌شناسی

ستاره‌شناسی

ماه‌های شمسی

ویرایش
ز فروردین چو بگذشتی مه اردیبهشت آید      بمان خرداد و تیر آنگاه مردادت همی‌آید
پس از شهریور و مهر و آبان و آذر و دی، دان      که بر بهمن جز اسفندارمذ، ماهی نیفزاید
حمل با ثور و با جوزا و خرچنگ      بر او بر همچو شیر و خوشه آونگ
دگر میزان و عقرب، پس کمان است      ز جدی و دلو و حوت آنجا نشان است
برج‌ها دیدم که از مشرق در آوردند سر      جمله در تسبیح و در تهلیل حیّ لایموت
چون حمل، ثور است و جوزا، باز سرطان و اسد      سنبله، میزان و عقرب، قوس و جدی و دلو و حوت

دوره دوازده‌ساله

ویرایش
موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار      زین چار چو بگذری نهنگ آید و مار
وانگاه به اسب و گوسفند است حساب      حمدونه و مرغ و سگ و خوک آخر کار

ماه‌های رومی

ویرایش
  • ماه‌های رومی (یهودی)، ابتدای آن از فصل خزان است:
پائیز = ایلول، تشرین اول، تشرین آخر
زمستان = کانون اول، کانون آخر، شباط
بهار = آذار، نیسان، ایار
تابستان = حزیران، تموز، آب
دو تشرین و دو کانون و پس آنگه      شباط و آذر و نیسان ایار است
حزیران و تموز و آب و ایلول      نگه‌دارش که از من یادگار است

ماه‌های قمری

ویرایش
ز محرم چو گذشتی چه بود؟ ماه صفر      دو ربیع و دو جمادی ز پی یکدیگر
رجب است، از پی شعبان رمضان و شوال      پس به ذی‌قعده و ذی‌حجه بکن نیک نظر

پیوند به بیرون

ویرایش
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ