شهید بلخی، ابوالحسن شهیدبن حسین جهودانکی بلخی. شاعر و متکلم و حکیم قرن چهارم هجری. شهید بلخی در سال ( ۳۲۵ هجری قمری) درگذشت. شهید نزد شعرای بعد ازخود مورد احترام بوده و او را در ردیف رودکی قرار داده‌اند.

گفتاوردها

ویرایش

ترجمان البلاغه

ویرایش
  • «عذر با همت تو بتوان خواست// پیش تو خامش و زبان کوتاه// همت شیر از آن بلندتر است// که دل‌آزار باشد از روباه»
  • «به تیر از چشم نابینا سپیدی نقطه بردارد// که نه دیده بیازارد نه نابینا خبر دارد»
  • «داند کز وی به من همی چه رسد// دیگرباره ز عشق بی‌خبرا// چو سد یاجوج بایدی دل من// که باشدی غمزگانش را سپرا// وگر بدانستمی که دل بشود// نکردمی بر ره بلا گذرا»

منسوب

ویرایش
  • «اگر غم را چو آتش دود بودی// جهان تاریک ماندی جاودانه// در این گیتی سراسر گر بگردی// خردمندی نیابی شادمانه»
  • «دعوی کنی که شاعر دهرم ولیک نیست// در شعر تو نه حکمت و نه لذت و نه چم»
  • «کودک شیرخواره تا نگریست// مادر او را به مهر شیر نداد»
  • «هزار کبک ندارد دل یکی شاهین// هزار بنده ندارد دل خداوندی»

دربارهٔ او

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ