بوسه

نوعی ارتباط فیزیکی محبت‌آمیز یا جنسی

بوسه تماس دادن لب با جایی است که معمولاً برای ابراز محبت، نشان دادن احترام و یا به عنوان سلام و خداحافظی استفاده می‌شود.

گفتاورد ویرایش

 • «اسلحه را با بوسه و گلوله را با گل نمی‌توان نابود کرد.»
 • «یک بوسه کافی است که گناهی محسوب شود.»
 • «برای یک زن نخستین بوسه پایان یا آغازی است و برای مرد نخستین بوسه آغاز پایانی است.»
  • هلن رولند بدون منبع

ضرب‌المثل ویرایش

شعر ویرایش

 • «آن‌که لبش مایهٔ حلاوت قند است// کاش بگوید که نرخ بوسه به چند است»
 • «آیی و گویی که بوسه خواهی؟ خواهم// کور چه‌خواهد بجز دو دیده روشن»
 • «از برای مصلحت، مرد حکیم// دمب خر را بوسه زد خواندش کریم»
 • «از بهر بوسه‌ای ز لبش جان همی دهم// اینم نمی‌ستاند و آنم نمی‌دهد»
 • «از لب شکرین او بوسه بجان خریده‌ام// ز آن‌که حلاوتی بود جنس گران‌خریده را»
 • «ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس// بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس»
 • «بگفتمش: به لبم بوسه‌ای حوالت کن// بهخنده گفت: کی‌ات با من این معامله بود؟»
 • «بوسه‌ای ز آن دهن تنگ بده یا بفروش// کاین متاعی است که بخشند و بها نیز کنند»
 • «به بوسه‌ای ز دهان تو آرزومندم// فغان که با همه حسرت به هیچ خرسندم»
 • «پی یک بوسه گرد پایه حوض// بسی گشتم تو دل دریا نکردی»
 • «تو بوسه ده که منت جان نثار خواهم کرد// کسی معامله بهتر از این دوتا نکند»
 • «جان به‌لب آمد و بوسید لب جانان را// طلب بوسه جانان به‌لب آرد جان را»
 • «خوش آن‌که ز می مست شوی بی‌خبر افتی// پنهان ز تو من بوسه زنم آن کف پا را»
 • «دزدی بوسه عجب دزدی پر منفعتی‌ست// که اگر باز ستانند دوچندان گردد»
 • «روی نگار در نظرم جلوه می‌نمود// وز دور بوسه بر رخ مهتاب می‌زدم»
 • «سرمست در قبای زرافشان چو بگذری// یک بوسه نذر حافظ پشمینه‌پوش کن»
 • «شاعر و آنگاه رد بوسه شیرین// کودک و آنگاه ترک دانه خرما»
 • «قند آمیخته با گل نه علاج دل ماست// بوسه‌ای چند برآمیز به دشنامی چند»
 • «گفتم: ز لعل نوش‌لبان پیر را چه‌سود// گفتا: به بوسه شکرینش جوان کنند»
 • «گفتمش: بوسی از آن تُنگ شکر قسمت ماست// گفت: این نقطه دگر قابل قسمت نبود»
 • «گفت: مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو؟// مردم از این هوس ولی قدرت و اختیار کو»
 • «گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدهم// وعده از حد بشد و ما نه دو دیدیم نه یک»
 • «مرد گستاخی نی‌ام تا خوش در آغوشت کشم// بوسه بر پایت دهم چون دست بالاییم نیست»
 • «منِ خاکی که از این در نتوانم برخاست// از کجا بوسه زنم بر لب آن قصر بلند»
 • «هر بوسه کز آن تنگ دهان می‌خواهی/عمریست که از معدن جان می‌خواهی//در ظلمت خط او نگر زیر لبش/از آب حیات اگر نشان می‌خواهی.»

پیوند به بیرون ویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
بوسه
دارد.
معنای واژهٔ
بوسه
را در ویکی‌واژه ببینید.