ببر

گونه‌ای از پلنگیان

ببر، حیوانی درنده از رده پستانداران و تیره گربه‌سانان.

  • «برای شکار بچه ببر به مغاک ببر باید رفت.»

ببر در شعر فارسی

ویرایش
  • «با من همی چخی تو و آگه نیی که خیره// دنبال ببر خایی‚ چنگال ببر خاری»
  • «به پیش اندر آمد یکی تند ببر// جهان چون درخش و خروشان چو ابر»
  • «به کوهم درانداز تا ببر و شیر// ببینند چنگال مرد دلیر»
  • «بیشه‌ها یکسره پر ساخته از شیر و ز ببر// قلعه‌ها از درم بسته و صندوق گهر»
  • «پیمبر تویی هم تو ببر دلیر// به هر کینه‌گه چون سرافراز شیر»
  • «چنین داستان آمد از گفت شیر// که شاه ددان است ببر دلیر»
  • «غو پیشرو خاست اندر زمان// که آمد به ره‌چار ببر دمان»
  • «قدر تو کی دل نهد بر فلک و چون بود// در وطن عنکبوت کردن ببر آشیان»

پیوند به بیرون

ویرایش
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
ببر
دارد.