کبوتر

تیره‌ای از کبوترسانان

کبوتر یا کفتر پرنده‌ای است از راسته کبوتران، دارای بال‌های دراز و پاهای کوچک و نازک و منقار ضعیف و دارای نژادهای متعدد است.

«کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید// قضا همی بردش تا به سوی دانه دام» - سعدی

ضرب‌المثلویرایش

 • «کبوتر می‌رود دانه جمع می‌کند، کلاغ می‌آید و می‌خورد.»
 • «کفتر چاهی جاش توی چاهه.»
 • «کفتر صناری، یاکریم نمی‌خونه.»
 • «کبوتربا کبوتر باز با باز ، کند همجنس با همجنس پرواز.»

کبوتر در شعر فارسیویرایش

 • «اگر چه باز سپید است جان خاقانی// کبوتر حرم است احترام او زیبد»
 • «با کبوتر، باز کی شد هم‌نفس// کی شود هم راز، عنقا با مگس»
 • «بر دیده خویش چون کبوتر// جز نام تو جاودان نیابم»
 • «تا بقا شد کبوتر حرمش// نقطه شین عرش دانه اوست»
 • «چون کبوتر بگرفتیم به دام سر زلف// دیده بر دوختی از خلق جهان چون بازم»
 • «چون کبوتر به مکه یابد امن// از عراقش سوی حجاز فرست»
 • «چون کبوترهای پیک از شهرها// سوی شهر خویش آرد بهرها»
 • «دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند// از گوشه بامی که پریدیم پریدیم»
 • «روز نو چون کبوتر زرین// بر زمین پر اخضر افشانده‌ست// بهر آگین چاربالش اوست// هر پری کاین کبوتر افشانده‌ست»
 • «ز نیکنامی سعدی‌ست پای‌بند غمت// زهی کبوتر مقبل که صید شاهینی»
 • «کبوتر با کبوتر باز با باز// کند همجنس با همجنس پرواز»
 • «کبوتر ترا بر سرت ایستاده// که از زیر پرش نیاری برون سر»
 • «کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید// قضا همی بردش تا به سوی دانه دام»
 • «مرغی که کبوتر هوایی است// بر گوشه دام باز بستیم»
 • «نالان چو کبوتری که از حلق// خون در لب بچگان فروریخت»

پیوند به بیرونویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
کبوتر
دارد.