مشتاق اصفهانی

شاعر ایرانی

مشتاق اصفهانی، میر سیدعلی مشتاق شاعر ایرانی. شعرهایش دارای مضامین تازه و دلنشین همراه با صنایع لفظی و معنوی است. او با آذر بیگدلی، هاتف اصفهانی و صهبا هم عصر بوده است. زادروز: (۱۱۰۱ هجری قمری) برابر با (۱۶۸۹ میلادی). وی به سال (۱۱۷۱ هجری قمری) در زادگاهش درگذشت.

دارای منبع ویرایش

دیوان ویرایش

  • «مخوان ز دیرم به کعبه زاهد، که برده از کف دل من آنجا// به ناله مطرب، به عشوه ساقی، به خنده ساغر، به گریه مینا»
  • «منم که داغ عزیزان هر دیارم سوخت// فلک ز آتش دوری هزار بارم سوخت»

درباره مشتاق ویرایش

  • «پس از انقراض صفویه سبک نظم و نثر و نقاشی یک مرتبه تغییر یافت. انجمنی از شعرا که مشتاق و هاتف و آذر و رفیق و طبیب و عاشق اعضاء آن بودند سبک عراقی را از نو در شعر به وجود آوردند.»