عاشق اصفهانی

شاعر فارسی‌زبان ایرانی دوران افشاریه و زندیه

آقامحمّد اصفهانی با تخلُّص عاشق و شهرت عاشق اصفهانی (۱۶۹۹ - ۱۷۶۷) شاعر غزل‌سرای ایرانی در سدهٔ هجدهم میلادی و معاصر هاتف اصفهانی و آذر بیگدلی؛ پیشهٔ اصلی او خیاطی بوده است.

دارای منبع

ویرایش

دیوان

ویرایش
  • «تاجر عشقم، به کف مایه و سودم وفا// تا که شود مشتری؟ تا چه دهد در بها// ما و دل بی‌نصیب هر دو فقیر و غریب// تا که شود مهربان؟ تا که شود آشنا»

سلاح از تو است اگر شاد و اگر اندوهگین خواهی // ولی ایکاش گاهی آنچنان گاهی چنین خواهی

دربارهٔ عاشق

ویرایش