شترمرغ'، پرنده‌ای است از راسته دوندگان که بلندیش تا ۳ متر می‌رسد و تا حدود ۱۰۰ کیلوگرم وزن می‌یابد. این پرنده دارای بال‌های کوچک است که هیچ‌وقت برای پرواز به کار نمی‌رود. بزرگترین مرغ و واسطه بین پرندگان و چهارپایان است.

«به شترمرغ گویند بار بکش گوید: مرغم‚ گویند پرواز کن گوید: شترم.»

ضرب‌المثل ویرایش

  • «به شترمرغ گویند بار بکش گوید: مرغم‚ گویند پرواز کن گوید: شترم.»
  • «تخم‌مرغ‌دزد شترمرغ‌دزد می‌شود.»

شترمرغ در شعر فارسی ویرایش

  • «چو بهرام گور آن شترمرغ دید// بکردار باد دمان بردمید»
  • «خرمردم‌اند هر سه نه مردم نه خر تمام// وز هر دو نام همچو شترمرغ بهره ور»
  • «شترمرغ دیدند جایی گله// دوان هریکی چون هیونی یله»

پیوند به بیرون ویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
شترمرغ
دارد.