انگور

میوه‌ای به‌صورت خوشه‌ای

انگور سرده‌ای از درختان خانواده انگورسانان است. در این خانواده حدود ۱۱ جنس و بیش از ۶۰۰ گونه وجود دارد. مهم‌ترین جنس این خانواده جنس انگور است.

انگور

گفتاوردها

ویرایش
 • حمدالله مستوفی در وصف ارومیه می‌نویسد: «ارومیه... باغستان فراوان دارد و از میوه‌هایش انگور خلوقی و امرود پیغمبری و آلوی زرد به‌غایت خوبست و بدین سبب تبارزه اگر صاحب حسنی را با لباس ناسزا یابند گویند: انگور خلوقی بچه دردرّ سوه‌اندر، یعنی: انگور خلوقی دریده‌شده سبد-اندر.»

اشعار

ویرایش
 • «نام خرد و فهم نکو ما ز تو بردیم// انگور ز انگور برد رنگ و به از به»
 • «کی شود مایهٔ نشاط و سرور// هم در انگور شیره انگور»
 • «این خو تو از او گرفته‌ای ای سرهنگ// انگور ز انگور همی‌گیرد رنگ»
 • «مده مدبران را سوی خویش راه// که انگور از انگور گردد سیاه»
 • «مادرم زیباست گاهی زیباتر از زن زیباست
 • چیزی از جنس خوشهٔ انگور سبز یا خوشهٔ انگور سرخ زیر پوستش؟
 • چیزی از جنس خوشهٔ انگور سبز یا خوشهٔ انگور سرخ پشتِ صدایش»

ضرب المثل‌ها

ویرایش
 • «خانه خرس و انگور آونگ؟»
 • «انگور خوب نصیب شغال می‌شود.»
 • «شغال ترسو انگور خوب نمی‌خوره.»
 • «شغال پوزش به انگور نمی‌رسد می‌گوید ترش است.»
 • «پدر به‌پسرش یک تاکستان هدیه کرد، پسر حتی دانه‌ای انگور به‌پدر نداد.»
 • «وقتی روباه دستش به انگور نمی‌رسد، می‌گوید: نارس است.»
 • «انگور را خور و باغش مپرس.»
  • ضرب المثل تاجیکی

پیوند به بیرون

ویرایش
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
انگور
دارد.
در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ
انگور
موجود است.