کعبه

ساختمانی در مرکز مهمترین مسجد اسلام، مسجدالحرام

کعبه همچنین معروف به بیت الحرام (خانهٔ مقدّس) و البیت العتیق (خانهٔ کهن) سازه‌ای چهارگوشه در مرکزِ مقدّس‌ترین مسجدِ اسلام، مسجد الحرام، در شهر مکه.

گفتاوردها

ویرایش
  • «... خدا کعبه را برای اسلام نشان، و برای پناهندگان خانه امان ساخت …»
  • «چگونه می‌توان ادعا نمود که که سنگ‌ها معنوی‌تراند نسبت به شیشه و یا فولاد؟ ریشه‌های ما در دیوارها قرار ندارند بلکه آنها درمرکزاند واین همان کعبه است و ما باور داریم که خانه خدا است. نه تنها سعودی‌ها بل همه انسان‌های سراسر جهان در جنبشی نسبت به نوعی از واقعیت معنوی بسر می‌برند. ما دیگر محدود به گونه اندیشیدن و یا شیوه زند گی نیستیم بلکه خود را به موجودهای همگانی و معنوی مبدل می‌سازیم و آهسته آهسته دریک بخش معنوی ریشه می‌دوانیم که درآن زادگاه و ارثیه فرهنگی بمثابه یک بخش هنری آرایش دهنده و مشترک همه ونه بمثابه ژرفناهای مناقشه برانگیز دیده می‌شوند .»
  • «میان کعبه و ما گرچه صد بیابان است/ دریچه‌ای ز حرم در سراچهٔ جان است.»

منابع

ویرایش
  1. http://www.bamdaad.org/ejtemaey/634-2014-01-02-09-54-10.html
  2. هدایت، رضاقلی‌خان. «16. ابوسعید بهادرخان چنگیزی رحمة الله». در مجمع الفصحاء. ج. یکم. به کوشش مظاهر مصفا. تهران: انتشارات امیرکبیر، سال ۲۰۰۲م. ص ۴۴.