مسجد الحرام

قبله مسلمانان

مسجدالحرام در شهر مکه، بزرگترین و کهن ترین مسجد جهان، یکی از مقدّس ترین جای‌ها در اسلام، کعبه را دربرگرفته. مسلمانان رو به سوی کعبه (قبله) نماز می گذارند

Colored dice with white background
Colored dice with white background

درباره

ویرایش
  • «پاک و منزّه است خدایی که بنده‌اش را در یک شب، از مسجد الحرام به مسجد الاقصی -که گرداگردش را پربرکت ساخته‌ایم- برد، تا برخی از آیات خود را به او نشان دهیم؛ چرا که او شنوا و بیناست. (۱)»

وابسته

ویرایش