چشم

عضو بینایی

چشم‌ها اندام‌های حسی در صورت است که مسئول بینایی می‌باشد.

Eye Central Heterochromia crop and lighter.jpg
چشم هایش.jpg

گفتاوردهاویرایش