چشم

عضو بینایی

چشم‌ها اندام‌های حسی در صورت است که مسئول بینایی می‌باشد.

Eye Central Heterochromia crop and lighter.jpg
چشم هایش.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «بیناترین چشم‌ها، چشمی است که در خیر نفوذ کند؛ و شنواترین گوش‌ها، گوشی است که پذیرای پند باشد و از آن‌ها سود برد.»
  • «چشمانت را خوب باز کن و نگاه کن، چهرهٔ خود را در تصویری می‌بینی؛ با گوش‌هایت خوب گوش بده، صدای خویش را در همهٔ صداها می‌شنوی.»

وابستهویرایش