گوش

یکی از اندام های حسی ویژه که در شنوایی و تعادل نقش دارد

گوش عضو مسئولِ شنیدن.

گفتاوردها

ویرایش
  • «چشمانت را خوب باز کن و نگاه کن، چهرهٔ خود را در تصویری می‌بینی؛ با گوش‌هایت خوب گوش بده، صدای خویش را در همهٔ صداها می‌شنوی.»

وابسته

ویرایش