گوش عضو مسئولِ شنیدن.

گفتاوردها ویرایش

  • «چشمانت را خوب باز کن و نگاه کن، چهرهٔ خود را در تصویری می‌بینی؛ با گوش‌هایت خوب گوش بده، صدای خویش را در همهٔ صداها می‌شنوی.»

وابسته ویرایش