پیتر اوستینف

هنرپیشه، کارگردان و نویسنده انگلیسی

پیتر یوستینف کارگردان اهل آمریکا

پیتر اوستینف
 • تلویزیون :اختراع تلویزیون، انتقام گرفتن تئاتر از صنعت سینما است.
 • تلویزیون:افرادی که تاکنون در تلویزیون نیامده اند کسانی هستند که مدام مشغول تماشای آن می باشند.
 • مذهب :مذهب خرافات است و مردم را برای انتخاب گزینه دیگری آگاه می‌کند.
 • مذهب :مذهب شاهکار خدا است ولی شیطان آن‌را کامل کرده است.
 • فیلم:استودیوهای فیلم‌برداری در سراسر دنیا، مثل کلوب‌های شبانه، به هم شبیه‌اند فقط خیابان‌هایی که به آنها منتهی می‌شود فرق می‌کند.
 • کامپیوتر:بعضی ها می گویند کامپیوتر از انسان بهتر است، من فکر نمی کنم از زندگی لذت ببرد.
 • کامپیوتر:ترس من از آینده ای است که زیر سلطه ی کامپیوتر ها باشد و کامپیوتر ها سوال هایی مطرح می کنند که تنها خودشان قادر به جواب دادن ان ها باشند.
 • ادب و آداب معاشرت:اینجا کشوری آزاد است خانم.ما حق داریم در مکان های عمومی وارد زندگی خصوصی شما بشویم.
 • ثروت و ثروتمندان:گاه آرزو می کردم این مرد می دانست که فقیر و ندار است ،نه آن موجود اعصاب خراب کن یعنی پول دار بدون پول.
 • خودفریبی:پاواروتی آدم خودپسیندی نیست.چیزی که هست از بی نظیر بودن خود آگاه است.
 • نمایشنامه:کمدی شیوه ای مضحک برای جدی بودن است.