ویکی‌گفتاورد:تأییدپذیری

سیاست‌ها و رهنمودهای ویکی‌گفتاورد
محتوایی
رفتاری
اجرایی

سیاست

تمام نقل قول‌ها باید به یک منبع معتبر و چاپ شده در انتهای جمله ارجاع داده شوند. منبع باید بصورت واضح آنچه در گفتاورد آمده و آنگونه که نوشته شده را تأیید کند. منبع دهی باید واضح و دقیق باشد، بگونه‌ای که خوانندگان بتوانند نقل‌قول مرتبط را بیابند. ویرایشگران باید منابع را کامل ارجاع دهی کرده، شماره صفحات را ذکر کرده، و تا جای ممکن اطلاعات کاملی فراهم آورند.

مسئولیت آوردن منبع

مسئولیت آوردن مدرک و ارجاع به منبع بر عهدهٔ ویراستاری است که ویرایشی در گفتاوردی کرده و می‌خواهد ویرایشش باقی بماند.

می‌توان هر ویرایشی را که منبع نداشته باشد را حذف کرد، ولی ممکن است در صورتی که پیش از دادن فرصت به افراد برای گذاشتن یادکرد و ارجاع به منابع، مقادیر زیادی از متن را حذف کنید و با اعتراض بعضی ویراستاران روبه‌رو شوید. اگر می‌خواهید برای یک نقل قول بدون منبع درخواست درج منبع نمایید، می‌توانید جلو هر نقل قول بدون منبع از الگوی {{نیازمند منبع}} استفاده کنید. روش دیگر این است که نقل قول را به صفحهٔ بحث انتقال دهید. در هنگام حذف مطالب بدون منبع، این کار را مؤدبانه و متمدنانه انجام دهید.

حواستان باشد که مرتکب این اشتباه نشوید که برای ناراحت نشدن دیگران اطلاعات غیرمستند را برای مدت زیادی در مقالات باقی بگذارید! توجه داشته باسید که در مورد افراد زنده به هیچ وجه حتی برای زمان کم هم نباید اطلاعات غیرقابل اطمینان در ویکی‌گفتاورد باقی بماند. جیمبو ویلز در این رابطه می‌گوید:

« هرچقدر تأکید کنم کم کرده‌ام. به نظر می‌آید که تمایلی وحشتناک نزد بعضی ویراستاران وجود دارد که جمله‌ای حدس‌آمیز مثل 'جایی شنیده‌ام که' که حاوی نوعی شبه‌اطلاع است باید برچسب نیاز به ذکر منبع بخورد! به هیچ وجه! باید با قاطعیت هرچه‌تمام‌تر حذف شود، مگر اینکه بتوان برایش منبع ذکر کرد. این برای همه‌گونه اطلاعات صحت دارد، ولی صحتش به طور خاص برای اطلاعات منفی راجع به افراد زنده‌است. »


جستارهای وابسته