ویکی‌گفتاورد:ویکی‌گفتاورد

ناموارهٔ ویکی‌گفتاورد

ویکی‌گفتاورد یکی از پروژه‌های خواهر ویکی‌پدیا می‌باشد که از نرم‌افزار مدیاویکی استفاده نموده و جزو پروژه‌های مبتنی بر ویکی است که توسط بنیاد ویکی‌مدیا اداره می‌گردد. ایدهٔ اصلی ویکی‌گفتاورد را دانیل الستون مطرح نموده و توسط برایان ویبر به مرحلهٔ اجرا درآمده است.

هدف اصلی ویکی‌گفتاورد فراهم آوردن امکان مشارکت افراد برای ایجاد مجموعه‌ای عظیم از نقل‌قول های افراد برجسته، کتابها و ضرب‌المثل‌ها به همراه جزئیات آنها می‌باشد.

در ابتدا این پروژه به انگلیسی را‌ه‌اندازی گردید، اما از ژوئیه ۲۰۰۴ زبانهای دیگری نیز به آن اضافه شدند.


تاریخچه ویکی‌گفتاورد فارسی ویرایش

یک‌سالگی ویرایش

  • ویکی‌گفتاورد فارسی یکسال پس از تاسیس با گذشتن از مرز ۲۰۰ نوشتار و با داشتن ۸۶ کاربر ثبت شده در میان دیگر زبانهای ویکی‌گفتاورد در ردهٔ ۲۴ قرار گرفت.

دو سالگی ویرایش

  • ویکی‌گفتاورد فارسی دو سال پس از تاسیس با ۴۲۹ نوشتار و داشتن ۲۷۷ کاربر ثبت شده در میان دیگر زبانهای ویکی‌گفتاورد در ردهٔ ۲۲ قرار گرفت.

ده سالگی ویرایش

  • ویکی‌گفتاورد فارسی ده سال پس از تاسیس با بیش از ۲٬۷۰۰ نوشتار و ۸٬۸۲۰ کاربر ثبت شده در میان دیگر زبانهای ویکی‌گفتاورد در ردهٔ ۱۲ قرار گرفت.

نامواره‌ها ویرایش

تا به امروز ناموارهٔ ویکی‌گفتاورد فارسی دوبار تغییر نموده است:

 
نخستین ناموارهٔ ویکی‌گفتاورد، استفاده شده از ۹ آوریل، ۲۰۰۵ تا ۲۰ نوامبر، ۲۰۰۵

طراحی توسط kaveh
 
ناموارهٔ فعلی ویکی‌گفتاورد، استفاده شده از ۲۰ نوامبر، ۲۰۰۵

طراحی توسط Shervinafshar