ویکی‌گفتاورد:ویکی‌گفتاورد چه چیزی نیست

سیاست‌ها و رهنمودهای ویکی‌گفتاورد
محتوایی
رفتاری
اجرایی

ویکی‌گفتاورد دانشنامه نیستویرایش

ویکی‌گفتاورد همانند پروژه خواهر خود، ویکی‌پدیا نیست. هرچند با اضافه کردن مقدمه‌ای کوتاه به‌منظور دادن آشنایی نسبت به گفتاری که نقل شده‌است به خوانندگان گفتار، موافق است و این کار را مورد تشویق قرار می‌دهد. اما مقاله کامل در رابطه با آن موضوع نیستند.

ویکی‌گفتاورد فرهنگ لغت نیستویرایش

ویکی‌گفتاورد محلی برای ترجمه و معنی کردن فرهنگ لغت نیست، که توانایی اضافه کردن به پروژه خواهر خود، ویکی‌واژه که خود یک فرهنگستان است را داشته باشد. نقل قول می‌تواند در رابطه با موضوع خاص همانند عشق اما نه هر کلمه تصادفی‌ای، باشد.

ویکی‌گفتاورد کتاب درسی و متن توضیحی نیستویرایش

ویکی‌گفتاورد مجموعه‌ای از اطلاعات موجود در کتاب‌های درسی و راهنماها نیست. این نوع اطلاعات را می‌توان در پروژهٔ خواهر، ویکی‌کتاب قرار داد.

ویکی‌گفتاورد مکانی برای اسناد در مالکیت عمومی نیستویرایش

ویکی‌گفتاورد وبگاه شخصی نیستویرایش

هر کاربری که ثبت‌نام نموده است می‌تواند یک صفحهٔ کاربری برای معرفی خود در ویکی‌گفتاورد ایجاد نماید، اما مطالب این صفحه نباید شامل مواردی بی‌ارتباط با ویکی‌گفتاورد همچون سوابق کاری، پرونده‌های شخصی و غیره باشد. جهت اطلاعات بیشتر می‌توانید ویکی‌گفتاورد:صفحهٔ کاربری را مشاهده نمایید.

ویکی‌گفتاورد مجموعه‌ای از گفتاوردهای شخصی شما نیستویرایش

هر کاربری می‌تواند نقل‌قول‌هایی را از خود یا دوستانش در صفحهٔ کاربریش قرار دهد، اما نمی‌تواند صفحهٔ مجزایی را در فضای نام ویکی‌گفتاورد جهت قرار دادن نقل‌قول‌های شخصی ایجاد نماید.

ویکی‌گفتاورد راهنمای اینترنت نیستویرایش

ویکی‌گفتاورد انجمن گفتگو (Forum) نیستویرایش

ویکی‌گفتاورد وب‌نوشت نیستویرایش

ویکی‌گفتاورد مکانی برای ارسال نقل‌قول‌های اساسی از آثار دارای حق نشر نیستویرایش

ویکی‌گفتاورد مجموعه‌ای از تبلیغات بازرگانی نیستویرایش

ویکی‌گفتاورد جام جهان‌نما نیستویرایش

سیاست‌های رسمی مشابه در دیگر پروژه‌های خواهرویرایش

جستارهای وابستهویرایش