محمد ولد عبدالعزیز

محمد ولد عبدالعزیز (۱۹۵۶) رئیس‌جمهور موریتانی (۲۰۰۹-) دوازدهمین رئیس اتحادیه آفریقا (۲۰۱۴–۲۰۱۵)

گفتاوردها ویرایش

  • «اروپا و آفریقا، قاره‌های مکمل یکدیگر هستند.»[۱]
  • «فکر می‌کنم که ما نمی‌توانیم بدون صحبت کردن دربارهٔ امنیت، از توسعه سخن بگوییم. نمی‌توان در منطقه‌ای که امنیت وجود ندارد سرمایه‌گذاری کرد. مثلاً به طور خاص در منطقه ساحل، ما با ناامنی‌های بسیار زیادی روبرو هستیم. این مسائل مربوط به چند ماه گذشته نیست، این مسائل مربوط به بیش از یک دهه است. این ناامنی‌ها به حضور گسترده تروریست‌ها انجامیده که در این منطقه جمع شده‌اند و به تحرکاتشان مصون از هر گونه مجازات ادامه می‌دهند. تروریسم مرز نمی‌شناسد.»[۲]
  • «در واقع همه عوامل برای کشاندن جواندن به سمت افراط‌گرایی و ویرانی در آفریقا وجود دارد.[۳]
  • «بهترین راه برای جلوگیری از افتادن جوانان به دام تروریسم، این است که آنها بطور مستمر از جریان توسعه در آفریقا کنار گذاشته نشوند. باید مهارت آنها را افزایش دهیم، بنابراین باید نظام آموزشی ما برای پاسخ دادن به نیازهای آنها توانا باشد. آفریقا امکانات بسیار زیادی دارد، ما برای مثال مقدار زیادی مواد خام صادر می‌کنیم که اگر در آفریقا به مواد قابل عرضه در بازار تبدیل شوند، می‌توانیم شغل‌های فراوان، توسعه و سود بیشتری بدست آوریم و برای جوانان شغل ایجاد کنیم.»[۴]
  • «به نظر من اتحادیه اروپا در جایگاهی نیست که از آفریقا حکمرانی خوب را طلب کند، آفریقایی‌ها خودشان به این موضوع آگاه‌اند که نمی‌توانند کشور توسعه یافته‌ای بدون دموکراسی و بدون کشورداری خوب و همچنین بدون احترام و مشارکت عمومی داشته باشند. تا وقتی که حذف شدگان بسیاری در کشوری وجود دارند، این کشورها نمی‌توانند توسعه پیدا کنند. فکر می‌کنم که اتحادیه اروپا نمی‌تواند این درخواست را به ما دیکته کند، این انتخاب ماست و ما باید خومان انجامش دهیم.»[۵]
  • «من برای کشورم خوشبینم. در کشور من، دموکراسی در کل کشور و در ذهن مردم در حال تثبیت شده است.»[۶]
  • «ما امکانات و اهداف و آرزوهایی داریم... برای آفریقا، آفریقای آینده، یک آفریقای مرفه، باثبات، امن و یک آفریقای متحد است... آفریقایی که با توسعه جهانی همراه است و در عرصه بین‌المللی حضور دارد و نقشش را هم در عرصه سیاسی و هم امنیتی در جهان بازی می‌کند.»[۷]

منابع ویرایش