تروریسم یا وحشت‌افزایی (دری: هراس‌افکنی)‌ به هرگونه عملکرد یا تهدید برای ترساندن و یا آسیب رساندن به شهروندان، حکومت و یا گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی گفته می‌شود

گفتاوردها

ویرایش
  • «به یاد داشته باشید که بدترین کمپین تروریستی در جهان در واشنگتن سازماندهی شده است؛ و آن کمپین ترور و کشتار جهانی است. تاکنون هرگز چنین کمپین تروریستی در این مقیاس وجود نداشته است… منظورم، کمپین هواپیماهای بدون سرنشین است. در بخش بزرگی از جهان، ایالات متحده آمریکا بطور سیستماتیک و علنی از آنها استفاده می‌کند… هنگامی که شما روستایی در یمن را بمباران می‌کنید، کسی را می‌کشید، شاید آن فرد کسی باشد که هدف شما بوده و شاید که آن فرد نباشد و افرادی که در همسایگی محل بمباران شما آسیب می‌بینند، فکر می‌کنید چطور واکنش نشان خواهند داد؟ آنها دست به اننقام می‌زنند.»
  • «تروریسم و کشتن انسان‌های بی گناه، اوج افراط و خشونت است. تروریسم، بلائی خشن، فراگیر و فرامرزی است. اما خشونت‌ها و افراط هائی که تحت عنوان مبارزه با تروریسم و از جمله استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین علیه مردم بی گناه صورت می‌گیرد نیز محکوم است. در اینجا باید از ترور دانشمندان هسته‌ای ایران توسط جنایتکاران نیز سخن بگویم. آنها به چه جرمی ترور شدند؟ سؤالی که از ملل متحد و شورای امنیت باید پرسید این است که آیا ترورکنندگان محکوم شدند؟»
  • «... تروریسم مرز نمی‌شناسد.»
  • «تروریسم گونه‌ای نمایش خشونت است، تئاتر است. یعنی احتیاج به سن نمایش، بازیگر و تماشاچی دارد. تروریسم به کمک رسانه‌ها توانسته توجه مردم را به خود جلب کند. هدف تروریسم هم همین است.»
  • «تروریسم، محصول نومیدی و پوچ‌انگاری (نیهیلیسم) است و در جهانی که بر مدار قهر و غلبه می‌چرخد، مبارزه جدی با تروریسم از حد حرف و شعار جلوتر نخواهد رفت. مبارزه واقعی با تروریسم باید همراه با مبارزه برای عدالت باشد.»
    • محمد خاتمی سخنرانی در مجموع عمومی سازمان ملل متحد، ۳۰ شهریور ۱۳۷۷/ ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸[۵]

منابع

ویرایش