آفریقا

دومین قارهٔ پهناور جهان

آفریقا دومین قاره بزرگ زمین و پرجمعیت ترین قاره پس از آسیا.

درباره

ویرایش
  • «نمی‌توانی از ریشه‌های یک درخت نفرت داشته باشی و از درخت نفرت نداشته باشی. نمی‌توانی از آفریقا نفرت داشته باشی و از خودت نفرت نداشته باشی.»
  • «ما امکانات و اهداف و آرزوهایی داریم... برای آفریقا، آفریقای آینده، یک آفریقای مرفه، باثبات، امن و یک آفریقای متحد است... آفریقایی که با توسعه جهانی همراه است و در عرصه بین‌المللی حضور دارد و نقشش را هم در عرصه سیاسی و هم امنیتی در جهان بازی می‌کند.»
  • «در آفریقا ما اساساً به گفتگو باور داریم. می‌دانید که حتی قبل از دوران استعمار، ما «منشور ماندن» را داشیم که در قرن سیزدهم نوشته شده است. پس ما مدافع گفتگو هستیم.»
  • «همه به آفریقا وابسته‌اند؛ همه از آفریقا می‌آیند. ما همگی اقوام دور هستیم.»
  • «توسعهٔ آفریقا تنها و تنها به دست آفریقایی‌ها ممکن خواهد بود.
  • «ما می‌خواهیم آفریقا خودمختار باشد؛ آفریقایی‌ها خود برای آینده‌شان تصمیم بگیرند؛ کسی به ما نگوید چه بکنیم و روش حکومت را به ما تحمیل نکنند.»
    • آلفا کنده ۱۴ آوریل ۲۰۱۷/ ۲۵ فروردین ۱۳۹۶؛ در مصاحبه با «یورنیوز»[۵]

منابع

ویرایش