اتحادیه اروپا

اتحادیه‌ای اقتصادی-سیاسی در قارۀ اروپا

اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی-سیاسی است که از ۲۸ کشور اروپایی تشکیل شده‌است

درباره

ویرایش
  • «وقتی کشوری وارد اتحادیه اروپا شد، محکوم است همیشه در اتحادیه بماند؟»
  • «اتحادیه اروپا ضعیف نخواهد بود. اتحادیه همچنان برای کل اروپا مهم خواهد بود. ما با بحرانها و خطرهای همیشگی روبرو هستیم. اتحادیه و ناتو به تنهایی همه ابزارها و پاسخها را در دست ندارند؛ ولی با همکاری با یکدیگر می‌توانیم پاسخ بسیار مناسبی برای بحرانهایی که اروپای امروز با آن دست به گریبان است بیابیم.»
  • «بیست و پنج سال تحت کمونیسم زندگی کردم و می‌دانم که عضو اتحادیه اروپا نبودن یعنی چه. می‌دانم تنها بودن یعنی چه یا این که تحت تسلط قدرت جهانی مثل اتحاد جماهیر شوروی بودن یعنی چه. نمی‌خواهم این وضعیت دوباره رخ دهد.»

منابع

ویرایش