۲۰ آوریل

تاریخ

نقل‌قول‌های روز از سال‌های پیش:

۲۰۰۶
«هرکس که آموزش روزگار او را نرم و دانا نکند، هیچ دانا را در آموزش او رنج نباید بردن که رنج او ضایع است.» قابوس‌نامه
۲۰۰۷
«تندرستی اگر کامل نباشد، لذایذ زندگی همچون نوشابه‌های گواراست که با دهان آلوده به‌زهر نوشیده شود.» آرتور شوپنهاور
۲۰۰۸
«نوشتن شعر را هیچ‌گاه کنار نگذاشتم. من در شعر رابطه‌ام را با زمان و زندگی نوین مردمم یافتم.» آنا آخماتووا
۲۰۰۹

یادروزویرایش

  • «حقیقت همان دروغی است که بارها و بارها تکرار شده است.» آدولف هیتلر، زادروز: ۲۰ آوریل ۱۸۸۹ -