یکتاپرستی

اعتقاد به خدای یگانه و بدون شریک

یکتاپرستی (یگانه‌پرستی، توحید) باور به وجود تنها یک خدای آفریدگار تعریف می‌شود. تعریف گسرده‌تر یکتاپرستی، وجود تنها یک خداست.

گفتاوردها

ویرایش
  • «همه انسان‌ها در همه زمان‌ها، همواره گرایش به یکتاپرستی داشته‌اند، اما از سوی دیگر همه احساسات خداپرستانه در میان انسان‌هایی که در سطح متوسط رشد عقلی و معنوی‌اند، می‌توانند انحرافات همانندی به وجود آورند.»
  • «توحید محو آثار بشریت است وتجرید الهیت.»
  • «توحید حقیقی آنست که فانی شوی در ولاء او از هواء خود و در وفاء او از جفاء خود تا فانی شوی کل به کل.»
  • «بهترین نعمتی که در این جهان به بندگان عطا شده حکمت است، بهترین چیزی که در آن جهان بدیشان داده شده آمرزش است، بهترین چیزی که در سرشت انسان نهاده شده تربیتپذیری است، بهترین چیزی که مردم خواستار آن‌اند سلامتی است، بهترین سخنی که گفته شده کلمهٔ توحید است.»

منابع

ویرایش
  1. از نامه‌ای به یک کشیش، ترجمه فروزان راسخی، چاپ نخست، انتشارات نگاه معاصر
  2. از تذکرة الاولیاء، عطار نیشابوری، بخش «ذکر ابومحمد رویم»
  3. از تذکرة الاولیاء، عطار نیشابوری، بخش «ذکر ابومحمد رویم»
  4. محمدی، محمد. ادب و اخلاق در ایران پیش از اسلام و چند نمونه از آثار آن در ادبیات عربی و اسلامی. اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر، ۱۳۵۲ش/ ۱۹۷۳م. ۳۹–۴۳.