قابوس وشمگیر

چهارمین امیر زیاری و از ادیبان و شاعران قرن چهارم هجری

قابوس بن وشمگیر با کنیهٔ ابوالحسن و لقب شمس المعالی (؟ - ۱۰۱۲) فرمانروای زیاری ایرانی بود.

Gonbad-e Qabus.JPG

بدون منبعویرایش

  • اگر از بیگانه نا ایمن شوی زود به مقدار نا ایمنی، خویش را از وی ایمن گردان.
  • با مادر و پدر چنان باش که از فرزندان خویش انتظار داری که با تو باشند.
  • منگر به حال کسی که حال او از حال تو بهتر باشد، بنگر به حال کسی که حال او از حال تو کمتر بود تا دائم از خدای تعالی خشنود باشی.
  • سخن ناپرسیده مگو و کسی که پند نشنود پند مده و برملا کسی را پند مده.
  • تا توانی از کسی نیکویی دریغ مدار که یک روز نیکو بر دهد.
  • کاهلی فساد تن بود زنهار کاهلی مکن.
  • بپرهیز از نادانی که خود را دانا شمرد.
  • از مزاح ناخوش و فحش شرم دار صبور باش که صبوری عاقلی است.

پیوند به بیرونویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ