فردریک بوخنر

(تغییرمسیر از فردريك بوخنر)

فردریک بوخنر (به انگلیسی: Frederick Buechner) نویسنده آمریکایی

بوخنر در جوانی

بدون منبعویرایش

  • « زندگی تو و من در یکدیگر جریان دارند، هم چون موج که در موجی دیگر جاری است. مادام که صلح، شادی و آزادی برای تو وجود ندارد، صلح، شادی و آزادی واقعی نیز برای من وجود نخواهند داشت. »