ضرب‌المثل‌های عبری

ضرب‌المثل‌های عبری (عبرانی)


א - ב - ג - ד - ה - ו - ז - ח - ט - י - כ ، ך


ל - מ ، ם - נ ، ן - ס - ע - פ ، ף - צ ، ץ - ק - ר - ש - ת

بدون متن اصلی

ویرایش
 • «آتشی کوچک خرمنی ذرت را می‌سوزاند.»
 • «اگر کلام دو شِکِل بیرزد سکوت ده شِکِل می‌ارزد.»
 • «اگر سبزی بخوری و از سرمایه‌گذاری نترسی خیلی بهتر است تا اردک بخوری و از ترس پنهان شوی.»
 • «این انسان نیست که از مکان شرافت کسب می‌کند، بالعکس آن درست است.»
 • «برای تربیت کودکتان به دانش خود اعتماد نکنید زیراکه آنها در زمان دیگری متولد شده‌اند.»
 • «به مادربزرگت نخریسی یاد بده.»
 • «به مادربزرگت یاد بده از تخم مرغ شیر بدوشد.»
 • «به زبانت بیاموز بگوید نمی‌دانم.»
 • «تهمت سه کس را نابود می‌کند: گوینده، شنونده و تهمت خورده.»
 • «جلب نظر مدافع به اقامه هزار شاهد می‌ارزد.»
 • «خدا زن را نه از سر مرد و نه از پای او آفرید تا بر او مسلط یا برده او باشد بلکه از پهلوی او آفرید تا به دل او نزدیک باشد.»
 • «خوش به حال نسلی که بزرگ‌تر حرف کوچک‌تر را گوش کند چون که در چنین نسلی کوچک‌تر هم به حرف بزرگ‌تر گوش خواهد داد.»
 • «دمت را بزرگ‌تر از بال‌هایت قرار نده.»
 • «رقابت اندیشمندان، خرد را پیش می‌برد.»
 • «زمان دردهای کهنه را درمان می‌کند اما خود دردهایی تازه هم به وجود می‌آورد.»
 • «زمان درمان‌کننده خوبی است.»
 • «سکوت بهترین آرایهٔ یک زن است.»
 • «سکوت حفاظی است برای خرد.»
 • «سکوت گوهر ظریفی است برای یک زن که اغلب مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.»
 • «سه علامت یک یهودی: قلب مهربان، عزت نفس و نیکوکاری.»
 • «عقیده‌ای که ریشه در تعصب دارد با خشونت ادامه خواهد یافت.»
 • «فقر این حسن را دارد که با مرگ شما چیزی نصیب آشنایانتان نمی‌شود.»
 • «کسی را دوست بدار که ایرادت را در خفا به تو می‌گوید.»
 • «کسی که بیش از رفع نیازش تلاش می‌کند از لذت بردن از آنچه دارد باز می‌ماند.»
 • «کسی که فرزندش را تربیت کند، نوه و نتیجه و نبیره و الاآخر را تربیت می‌کند.»
 • «کمتر قول بده و بیشتر عمل کن.»
 • «مرد پولدار نیازی به تشخص ندارد.»
 • «مردم نگرانند و خداوند لبخند می‌زند.»
 • «مرد مهربان پیش از اینکه خودش شام بخورد به گربه‌اش غذا می‌دهد.»
 • «هرچه متهم پولدارتر دادگاه با او مهربان‌تر.»
 • «هرکه تواضع کند ارزش خود را بالا می‌برد.»
 • "אהבה התלויה בדבר – בטל דבר, בטלה אהבה." ~ אבות ה', י"ט
 • "אל תלבין פני חברך ברבים."
 • "אל תפתח פה לשטן."
 • "אל תסתכל בקנקן, אלא במה שבתוכו."
 • "איזהו גיבור? הכובש את יצרו." ~ אבות ד', א'
 • "איזהו גיבור? מי שעושה שונאו אוהבו." ~ אבות דרבי נתן כ"ג
 • "איזהו חכם? הלמד מכל אדם." ~ אבות ד', א'
 • "איזהו מכובד? המכבד את הבריות." ~ אבות ד', א'
 • "אם בארזים נפלה שלהבת מה יגידו אזובי הקיר?"
 • "איזהו חכם? הרואה את הנולד."
 • "איזהו עשיר? השמח בחלקו."
 • "אל תהיה חכם במילים; היה חכם במעשים."
 • "אל תחיה בעיר שאין בה רופאים."
 • "אל תצפה לתהילה שחוכמתך אינה מצדיקה."
 • "אם אתה גר בבית מזכוכית, אל תשליך אבנים לעבר השכנים".
 • "אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו."
 • "אלוהים אומר על אדם כועס: "הוא ואני לא יכולים להתגורר באותה תבל."
 • "אין אדם מעיד על עצמו."
 • "אין אדם נתפס בשעת צערו." ~ בבא בתרא ט"ז
 • "אין דבר טוב יוצא מתוך מריבה." ~ שמות רבא ל'
 • "אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני?"
 • "אם לא עכשיו, אימתי?"
 • "אל תצר צרת מחר כי לא תלד מה ילד יום, שמא למחר איננו ונמצא מצטער על עולם שאינו שלו."
 • "אדם אשר אינו מנסה, בור. אדם אשר מנסה חכם."
 • "אפילו שעון מקולקל עומד, מדייק פעמיים ביום."
 • "דרך ארץ קדמה לתורה."
 • "היה זנב לאריות ולא ראש לשועלים."
 • "האֵם מבינה מה שהילד אינו אומר."
 • "המלמד לַמֵד."
 • "העצלות, אינה קוצרת דבש."
 • "היהפוך כושי עורו ונמר חברבורותיו?!"
 • "ואהבת לרעך כמוך." ~ ויקרא, פרק י"ט, פסוק י"ח
 • "חכם הוא האדם אשר אינו משלים בחוכמתו."
 • "טוב שם טוב משמן טוב."
 • "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך."
 • "כי האדם הוא עץ השדה." ~ דברים כ, יט - כ
 • "לא הביישן למד, ולא הקפדן מלמד."
 • "לא מדובשך ולא מעוקצך".
 • "לשקר יש רגל אחת; לאמת יש שתיים."
 • "לשקר אין רגליים."
 • "מכל מלמדי השכלתי." ~ תהילים קי"ט צ"ט
 • "מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך."
 • "מכל מלמדי השכלתי." ~ תהילים קי"ט צ"ט
 • "מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך."
 • "מארמית: "אסא איסא חיגרתך".
 • "מי שמשתתק ראשון בויכוח ראוי יותר לשבח."
 • "מי שאוכל לבד מציל את חברו ממוות."
 • "מצאת – יגעת, לא מצאת – לא יגעת."(מסכת סנהדרין דף ק' עמוד ב')
 • "סוף מעשה במחשבה תחילה."
 • "על מי שנותן לעולם לא לזכור; על מי שמקבל לעולם לא לשכוח."
 • "עם שנאה לא הולכים למכולת."
 • "צוחק מי שצוחק אחרון."
 • "קודם כל תקן את דרכך, ואחר כך את זו של זולתך."
 • "רצונו של אדם כבודו."
 • "שכל לא קונים בשוק."
 • "תפסת מרובה – לא תפסת."


منابع

ویرایش