صهیونیسم

جنبش ایجاد کشور یهودی در سرزمین‌های مقدس
(تغییرمسیر از صهیونیست‌ها)

صهیونیسم تفکّری است بر این پایه که یهودیان باید به سرزمین اسرائیل بازگردند.

گفتاوردها

ویرایش
  • «من هم مانند هر کسی می‌دانم که اسرائیل دشمن عرب، مسلمانان، مسیحیان و انسانیت و سرانجام دشمن خداوند سبحان است. فکر نمی‌کنم در طول تاریخ انسانی بتواند موضعی روشن‌تر از موضعی که باید در برابر اسرائیل بگیرد، داشته باشد. چه بسا کسانی که شهادت در راه خدا را آرزو می‌کنند، نمی‌توانند میدانی شریف‌تر از این میدان بیابند. از همین رو، من در لبنان و در کرانهٔ باختری بر خود لازم می‌بینم که همهٔ آنچه دارم از جمله جان خود را برای مبارزه با اسرائیل به کار گیرم. این جنگ خدمت بزرگی حتی به یهودیان است، زیرا صهیونیسم و نظام نژادپرست آن یکی از مهم‌ترین خطرها برای آنان است و ضربات جبران‌ناپذیری به آنان وارد می‌کند.»
  • «صهیونیسم همواره سرسختانه مورد حملهٔ دین سنتی یهود بود. اما اسرائیل امروز وجود دارد و اسرائیل هم مانند صهیونیسم شالودهٔ تاریخی ندارد، بلکه چیزی است که به مقابلهٔ تاریخ قوم یهود، امپراتوری روم تا پایان سدهٔ نوزدهم می‌رود. تنها تاریخی که اسرائیل برای توجیه خود در اختیار دارد، حداقل به ۲۰۰۰ پیش بازمی‌گردد. همهٔ رویدادهایی که در این فاصله رخ‌داده، در میان پرانتز قرار گرفته، چونه نه بنیانگذاری اسرائیل را توجیه می‌کند و نه جنگ‌هایی را که انجام داده است.»


  1. http://www.imam-sadr.com/اندیشه/نمایش-اندیشه/tabid/108/ArticleId/5560/کاش-می‌توانستم-همهٔ-محرومان-را-نجات-دهم.aspx
  2. «جنگ و صلح». در Les Enjeux du XXIème siècle. Entretien avec Antonio Polito [جهان در آستانهٔ قرن بیست و یکم؛ مصاحبه با آنتونیو پولتیو]. Complexe, 2000. ISBN ‎978-2870278123.