دشمنان

(تغییرمسیر از دشمن)

دشمن

گفتاوردهاویرایش

  • «اگر بر دشمنت دست یافتی بخشیدن او را سپاس دست یافتن بر وی ساز.»
  • «مردم دشمن آنند که نمی‌دانند
    • ترجمه‌های دیگر: «مردم دشمن چیزهایی هستند که نمی‌دانند.» «مردم با آن چه نمی‌دانند، دشمن اند.»
    • علی بن ابی‌طالب نهج البلاغه، کلمات قصار، ۱۲۸
  • «دلت گر به راه خطا مایلست// ترا دشمن اندر جهان خود دلست.»

منابعویرایش