آفرینندگی

(تغییرمسیر از خلاقیت)

آفرینندگی/ خلاقیت مهم‌ترین و اساسی‌ترین قابلیت و توانایی انسان و بنیادی‌ترین عامل ایجاد ارزش است که در همهٔ ابعاد و جوانب زندگی وی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌کند.

گفتاوردها

ویرایش

منابع

ویرایش